Prawne perspektywy ochrony światowego dziedzictwa ludzkości w kontekście zmian klimatu

Autor

  • Ieva Vaitkunaite Brandenburg University of Technology, Cottbus-Senftenberg

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsm.2020.18.02

Słowa kluczowe:

prawo zmian klimatu, cele zrównoważonego rozwoju, prawo światowego dziedzictwa

Abstrakt

Zmiany klimatu należą do najpoważniejszych wyzwań ekologicznych i socjopolitycznych o zasięgu globalnym, a obiekty stanowiące dziedzictwo ludzkości nie są wolne od powstających zagrożeń. Ponieważ dziedzictwo kultury jest fundamentem tożsamości wszystkich społeczności i stanowi kompas dla ich rozwoju, ochrona tego dziedzictwa przed skutkami zmian klimatu jest nieodzowna dla utrzymania bezpieczeństwa społecznego. W artykule wskazano, że włączenie zagadnień światowego dziedzictwa do dyskusji o zmianach klimatu jest możliwe i mogłoby wzmocnić obowiązki społeczności międzynarodowej w kwestii podejmowania środków zaradczych. Przedstawiony wywód łączy więc zobowiązania wynikające z Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego, przyjętej w Paryżu dnia 16 listopada 1972 r., z analizą porozumienia paryskiego i niedawno przyjętą Agendą na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Carducci G., “Articles 4–7: National and International Protection of the Cultural and Natural Heritage” [in:] The 1972 World Heritage Convention: a commentary, eds. F. Francioni, F. Lanzerini, Oxford University Press, Oxford 2008.

Carducci G., “What Consideration is Given to Climate and to Climate Change in the UNESCO Cultural Heritage and Property Conventions?” [in:] Climate Change as a Threat to Peace: Impacts on Cultural Heritage and Cultural Diversity, eds. S. Schorlemer, S. Maus, vol. 19, Peter Lang, Frankfurt am Main – Bern – Bruxelles 2014.

Climate Change and Cultural Heritage Working Group, The Future of Our Pasts: Engaging Cultural Heritage in Climate Action (International Council on Monuments and Sites – ICOMOS 2019), https://indd.adobe.com/view/a9a551e3-3b23-4127-99fd-a7a80d91a29e (accessed: 30.03.2020).

Eurostat, Sustainable Development in the European Union – Monitoring report on Progress Towards the SDGs in an EU Context (2020), https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/11011074/ KS-02-20-202-EN-N.pdf/334a8cfe-636a-bb8a-294a-73a052882f7f (accessed: 8.08.2020).

Francioni F., “Culture, Heritage, and Human Rights: An Introduction” [in:] Cultural Human Rights, eds. F. Francioni, M. Scheinin, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden 2008.

Francioni F., Lenzerini F. (eds.), The 1972 World Heritage Convention: A Commentary, Oxford University Press, Oxford – New York 2008.

Francioni F., Scheinin M. (eds.), Cultural Human Rights, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden 2008.

Hambrecht G., Rockman M., “International Approaches to Climate Change and Cultural Heritage”, American Antiquity 2017, vol. 82, issue 4. Intergovernmental Panel on Climate Change, Special Report on Global Warming of 1.5°C (2018), https://report.ipcc.ch/sr15/pdf/sr15_spm_final.pdf (accessed: 30.07.2020).

Kimmell K., “Stemming the Tide: Global Strategies for Sustaining Cultural Heritage through Climate Change”, Smithsonian American Art Museum, 2020.

Maus S., “Hand in Hand against Climate Change: Cultural Human Rights and the Protection of Cultural Heritage”, Cambridge Review of International Affairs 2014, vol. 27, issue 4.

The UCLG Committee on Culture, Culture in the Sustainable Development Goals: A Guide for Local Action, United Cities and Local Governments, 2018.

Thorson E.J., “The World Heritage Convention & Climate Change: the case for climate-change mitigation strategy beyond the Kyoto Protocol” [in:] Adjudicating climate change: state, national, and international approaches, eds. W. Burns, H. Osofsky, Cambridge University Press, Cambridge, UK 2009.

UNESCO Headquarters, Paris, France, 2007, Contribution from Australia, http://whc.unesco. org/uploads/activities/documents/activity-471-1.doc (accessed: 8.08.2020).

William C.G., Osofsky M.H., Adjudicating Climate Change: State, National, and International Approaches, Cambridge University Press, Cambridge, UK 2009.

World Heritage Centre, Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention (43 COM 11A UNESCO 2019), https://whc.unesco.org/en/guidelines/ (accessed: 29.03.2020).

Sources of law

Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, adopted in Paris on 16 November 1972.

United Nations Framework Convention on Climate Change, adopted in New York on 9 May 1992.

United Nations General Assembly Resolution A/RES/70/1, Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development, adopted in New York on 25 September 2015.

Paris Agreement under the United Nations Framework Convention on Climate Change, adopted in Paris on 12 December 2015.

Opublikowane

2020-12-15

Jak cytować

Vaitkunaite, I. (2020). Prawne perspektywy ochrony światowego dziedzictwa ludzkości w kontekście zmian klimatu. Gdańskie Studia Międzynarodowe, 18(1-2), 22–34. https://doi.org/10.26881/gsm.2020.18.02

Numer

Dział

Artykuły