Repatriacja dóbr kultury Indian północnoamerykańskich w sektorze aukcyjnym: imperatyw transparentności

Autor

  • Lia von Huben Revere Auctions, Saint Paul, Minnesota
  • Justine Lloyd Revere Auctions, Saint Paul, Minnesota

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsm.2020.18.07

Słowa kluczowe:

dziedzictwo Indian północnoamerykańskich, restytucja, transparentność, sektor aukcyjny, przedmioty o kulturowo delikatnej naturze

Abstrakt

Prawo amerykańskie chroniące dziedzictwo kultury Indian północnoamerykańskich nie obejmuje sektora prywatnego, przez co domy aukcyjne nadal przyczyniają się do sprzeniewierzeń i trwonienia tego dziedzictwa. W odpowiedzi na ów stan dom aukcyjny Revere Auctions przyjął „Politykę etyczną obiektów indiańskich”, w której ustalono przejrzysty sposób obchodzenia się z przedmiotami stanowiącymi indiańskie dziedzictwo, z uwzględnieniem konsultacji ze Stowarzyszeniem Spraw Indian Północnoamerykańskich (Association of American Indian Affairs) i z władzami plemiennymi. Wypada wyrazić nadzieję, że wdrożenie tej polityki przyczyni się do ułatwienia repatriacji dziedzictwa kultury Indian Północnoamerykańskich i zapoczątkuje nowe sposoby postępowania z przedmiotami, których natura ze względów kulturowych jest delikatna.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Association on American Indian Affairs, “Auction Alerts”, 2020, https://www.indian-affairs.org/ auction-alerts.html (accessed: 15.11.2020).

Association on American Indian Affairs, “Buyers Should Invest in Contemporary American Indian Art Instead of American Indian Antiquities”, News Release, 6 December 2018, https://www.scribd.com/document/395017777/2018-12-05-final-draft-statement-buyers-houldinvest-in-contemporary-art?secret_password=bxITfvaTI80gAJnGhvGl (accessed: 15.11.2020).

Association on American Indian Affairs, “Rago Auction Withdraws Native American Cultural Heritage Scheduled for Sale”, News Release, 7 October 2018, https://www.indian-affairs.org/ uploads/8/7/3/8/87380358/2018-10-17_rago_pr.pdf (accessed: 15.11.2020).

ATADA, Voluntary Returns Program, https://atada.org/voluntary-returns (accessed: 20.11.2020).

CCP Stuff, “AAIA Challenges Private Ownership of Native American Art”, Cultural Property News, 29 November 2018, https://culturalpropertynews.org/aaia-challenges-private-ownershipof-native-american-art/ (accessed: 10.11.2020).

Department for Digital, Culture, Media & Sport, Export of Objects of Cultural Interest, 1 May 2016 to 30 April 2017, https://www.artscouncil.org.uk/sites/default/files/download-file/Export%20 Objects%20Cultural%20Interest1617_web.pdf (accessed: 20.11.2020).

Masurovsky M., “A Comparative Look at Nazi Plundered Art, Looted Antiquities, and Stolen Indigenous Objects”, North Carolina Journal of International Law 2020, vol. 45, no. 2.

National Congress of American Indians, Resolution SAC-12-008: Support for International Repatriation, https://www.ncai.org/attachments/Resolution_DuwbLqpfrhQZrLoqKUXshHYKXcvQNfLTUBIPSJWHSmpYZnFkOQL_SAC-12-008.pdf (accessed: 10.11.2020).

Native American Objects Ethics Statement, Revere Auctions, https://www.revereauctions.com/ native-american-objects-ethics-statement/ (accessed: 25.11.2020).

Reviewing Committee, Arts Council, https://www.artscouncil.org.uk/supporting-collections- -and-cultural-property/reviewing-committee#section-1 (accessed: 28.11.2020).

Sackler E.A., “Calling for a Code of Ethics in the Indian Art Market” [in:] Ethics and the Visual Arts, eds. E.A. King, G. Levin, Simon and Schuster, New York 2006.

Sources of law

Native American Graves Protection and Repatriation Act, 25 U.S.C. § 3003(a), 1990.

Opublikowane

2020-12-15

Jak cytować

von Huben, L., & Lloyd, J. (2020). Repatriacja dóbr kultury Indian północnoamerykańskich w sektorze aukcyjnym: imperatyw transparentności. Gdańskie Studia Międzynarodowe, 18(1-2), 90–99. https://doi.org/10.26881/gsm.2020.18.07

Numer

Dział

Artykuły