Ochrona wspólnego niematerialnego dziedzictwa kultury: „most nad wzburzoną wodą”?

Autor

  • Aliki Gkana National and Kapodistrian University of Athens

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsm.2020.18.13

Słowa kluczowe:

niematerialne dziedzictwo kultury, międzynarodowe prawo kultury, ochrona, wspólne dziedzictwo kultury, transgraniczne przejawy dziedzictwa kultury, konwencja UNESCO z 2003 r.

Abstrakt

Tematem artykułu jest ochrona wspólnego niematerialnego dziedzictwa ludzkości, ściślej – transgranicznych przejawów tego dziedzictwa, czyli takich, których nie sposób ująć jako „znajdujące się” na danym terytorium w rozumieniu konwencji UNESCO z 2003 r. Autorka przedstawia definicję tego dziedzictwa oraz omawia sposoby jego ochrony, następnie opisuje mechanizm konwencji UNESCO z 2003 r., ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień, które a priori lub w praktyce państw członkowskich mogą mieć znaczenie dla dziedzictwa wspólnego, wreszcie – ocenia efektywność systemu, a zwłaszcza to, czy potrzebne są zmiany. Obrazowo ujmując, jeżeli dziedzictwo niematerialne jest jak rzeka łącząca ludy i kultury, i jeżeli relacje między państwami mogą wywołać stan wzburzenia wód, to system ochrony wspólnego niematerialnego dziedzictwa mógłby zadziałać jak most przeciwdziałający traktowaniu dziedzictwa jako pretekstu do tworzenia barier.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Adell N., Bendix R.F. et al. (eds.), Between Imagined Communities and Communities of Practice, series: Göttingen Studies in Cultural Property, vol. 8, Universitätsverlag Göttingen 2015.

Aikawa-Faure N., “From the Proclamation of Masterpieces to the Convention for the Safeguarding of ICH” [in:] Intangible Heritage, eds. L. Smith, N. Akagawa, Routledge, Abingdon, United Kingdom 2009.

Amescua C., “Anthropology of ICH and Migration: An Uncharted Field” [in:] Anthropological Perspectives on Intangible Cultural Heritage, eds. L. Arizpe, C. Amescua, Springer, Cham – Heidelberg – New York 2013.

Arizpe L., Amescua C. (eds.), Anthropological Perspectives on Intangible Cultural Heritage, Springer, Cham – Heidelberg – New York 2013.

Aykan B., “‘Patenting’ Karagöz: UNESCO, nationalism and multinational intangible heritage”, International Journal of Heritage Studies 2015, vol. 21, no. 10.

Blake J., International Cultural Heritage Law, Oxford University Press, Oxford 2015.

Blake J., “Preliminary Study into the Advisability of Developing a New Standard-setting Instrument for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage (‘Traditional Culture and Folklore’)”, presented in the UNESCO, International Round Table of experts, ICH: Working Definitions, Turin, Italy, 14–17 March 2001.

Blake J., “UNESCO’s 2003 Convention on Intangible Cultural Heritage: the implications of community involvement in ‘safeguarding’” [in:] Intangible Heritage, eds. L. Smith, N. Akagawa, Routledge, Abingdon, United Kingdom 2009.

Bortolotto C., “Placing ICH, owning a tradition, affirming sovereignty: the role of spatiality in the practice of the 2003 Convention” [in:] The Routledge Companion to Intangible Cultural Heritage, eds. M.L. Stefano, P. Davis, Routledge, Abingdon, United Kingdom 2017.

Caballero G., “Crossing Boundaries: Linking Intangible Heritage, Cultural Landscapes, and Identity”, 5 September 2017, http://openarchive.icomos.org/id/eprint/1814 (accessed: 28.10.2020).

Dube P., “The Beauty of the Living”, Museum International, ICOM 2004, vol. 56, issue 1–2.

Forrest C., International Law and the Protection of Cultural Heritage, Routledge, London – New York 2010.

Francioni F., “Beyond State Sovereignty: The Protection of Cultural Heritage as a Shared Interest of Humanity”, Michigan Journal of International Law 2004, vol. 25.

Francioni F., “The Human Dimension of International Cultural Heritage Law: An Introduction”, The European Journal of International Law 2011, vol. 22, no. 1.

Francioni F., Gordley J., “Introduction” [in:] Enforcing International Cultural Heritage Law, eds. F. Francioni, J. Gordley, Oxford University Press, Oxford 2013.

Francioni F., Gordley J. (eds.), Enforcing International Cultural Heritage Law, Oxford University Press, Oxford 2013.

Hafstein V.T., “Intangible heritage as a list: from masterpieces to representation” [in:] Intangible Heritage, eds. L. Smith, N. Akagawa, Routledge, Abingdon, United Kingdom 2009.

Kurin R., “Safeguarding Intangible Cultural Heritage: Key Factors in Implementing the 2003 Convention”, Inaugural Public Lecture, Smithsonian Institution and the University of Queensland MoU Ceremony, 23 November 2006.

Kuruk P., “Cultural Heritage, Traditional Knowledge and Indigenous Rights: An Analysis of the Convention For the Safeguarding of ICH”, Macquarie Journal of International and Comparative Environmental Law 2004, vol. 1.

Lenzerini F., “Intangible Cultural Heritage: The Living Culture of Peoples”, The European Journal of International Law 2011, vol. 22, no. 1.

Lixinski L., “Between orthodoxy and heterodoxy: the troubled relationships between heritage studies and heritage law”, International Journal of Heritage Studies 2015, vol. 21, no. 3.

Lixinski L., Intangible Cultural Heritage in International Law, Oxford University Press, Oxford 2013.

Lixinski L. et al., “Identity beyond Borders: International Cultural Heritage Law and the Temple of Preah Vihear Dispute”, ILSA Quarterly 2011, vol. 20, issue 1.

Logan W., “Cultural diversity, cultural heritage and human rights: towards heritage management as human rights-based cultural practice”, International Journal of Heritage Studies 2012, vol. 18, no. 3.

Nettleford R., “Migration, Transmission and Maintenance of the Intangible Heritage”, Museum International, ICOM 2004, vol. 56, issue 1–2.

Schmitt T.M., “The UNESCO Concept of Safeguarding ICH: Its Background and Marrakchi Roots”, International Journal of Heritage Studies 2008, vol. 14, no. 2.

Smeets R., Deacon H., “The examination of nomination files under the UNESCO Convention for the Safeguarding of the ICH” [in:] The Routledge Companion to Intangible Cultural Heritage, eds. M.L. Stefano, P. Davis, Routledge, Abingdon, United Kingdom 2017.

Smith L., Akagawa N. (eds.), Intangible Heritage, Routledge, Abingdon, United Kingdom 2009.

Stefano M.L., Davis P. (eds.), The Routledge Companion to Intangible Cultural Heritage, Routledge, Abingdon, United Kingdom 2017.

Ubertazzi B., “The Territorial Condition for the Inscription of Elements on the UNESCO Lists of ICH” [in:] Between Imagined Communities and Communities of Practice, eds. N. Adell, R.F. Bendix et al., series: Göttingen Studies in Cultural Property, vol. 8, Universitätsverlag Göttingen 2015.

Vecco M., “A definition of cultural heritage: From the tangible to the intangible”, Journal of Cultural Heritage 2010, vol. 11.

Vernon M.C., “Common Cultural Property: The Search for Rights of Protective Intervention”, Case Western Reserve Journal of International Law 1994, vol. 26, no. 2.

Zagato L., “The Notion of ‘Heritage Community’ in the Council of Europe’s Faro Convention. Its Impact on the European Legal Framework” [in:] Between Imagined Communities and Communities of Practice, series: Göttingen Studies in Cultural Property, eds. N. Adell, R.F. Bendix et al., vol. 8, Universitätsverlag Göttingen 2015.

Zanten van W., “Constructing New Terminology for Intangible Cultural Heritage”, Museum International, ICOM 2004, vol. 56, issue 1–2.

Sources of law and other documents

Universal Declaration of Human Rights, adopted in Paris on 10 December 1948.

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, signed in New York on 16 December 1966.

Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, adopted in Paris on 16 November 1972.

UNESCO Recommendation on the Safeguarding of Traditional Culture and Folklore, adopted in Paris on 15 November 1989.

UNESCO, Executive Board, Report on the preliminary study on the advisability of regulating internationally, through a new standard-setting instrument, the protection of Traditional Culture and Folklore, 161st session, Paris, 28 May – 13 June 2001.

UNESCO, First meeting of the select drafting group of a preliminary international convention on ICH. Final Report, Paris, 20–22 March 2002.

UNESCO, Meeting of the “Restricted Drafting Group”, Preparation of a preliminary draft International Convention on the ICH, Paris, 20–22 March 2002.

UNESCO, 2nd Session of the Intergovernmental Meeting of Experts on the Preliminary Draft Convention for the Safeguarding of ICH, Position des Etats Membres eu egard au principe de liste(s) du patrimoine culturel immaterial-7 Octobre 2002, Paris, 24 February – 1 March 2003.

Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, adopted in Paris on 17 October 2003.

Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions adopted in Paris on 20 October 2005.

Council of Europe Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society signed in Faro on 27 October 2005.

UNESCO Brochure, Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity (Proclamations 2001, 2003 and 2005), UN Doc. CLT/CH/ITH/PROC/BR3, 2006.

Committee Operational Directives for the Implementation of the Convention for the Safeguarding of the ICH adopted in Paris on 16–19 June 2008.

Committee on Economic Social and Cultural Rights, General comment No. 21: Right of everyone to take part in cultural life, 43rd Session, 21 December 2009.

UNESCO Brochure, Implementing the Convention for the Safeguarding of the ICH, 2009, UNESCO-ICH, https://ich.unesco.org/en/kit (accessed: 30.11.2020).

UNESCO Brochure, Questions and Answers about ICH, 2009, UNESCO-ICH, https://ich.unesco. org/en/kit (accessed: 30.11.2020).

UNESCO, Intangible Heritage Beyond Borders: Safeguarding Through International Cooperation-Regional Meeting, Background paper, Bangkok (Thailand), 20–21 July 2010.

Intergovernmental Committee for the Safeguarding of ICH, Evaluation of nominations for inscription in 2011 on the List of ICH in Need of Urgent Safeguarding, UN Doc. ITH/11/6. COM/CONF.206/8 Add., 2011.

Human Rights Council, Agenda item 3-Report of the independent expert in the field of cultural rights, Farida Shaheed, 17th Session, 21 March 2011.

IGC, Evaluation of nominations for inscription in 2011 on the List of ICH in Need of Urgent Safeguarding, UN Doc. ITH/11/6.COM/CONF.206/8 Add., 2011.

Intergovernmental Committee for the Safeguarding of ICH, Decision 6.COM 13, 2011.

Intergovernmental Committee for the Safeguarding of ICH, Decision 6.COM 15, 2011.

Intergovernmental Committee for the Safeguarding of ICH, Report of the Consultative Body on its work in 2011, UN Doc. ITH/11/6.COM/CONF.206/7, 2011.

Intergovernmental Committee for the Safeguarding of ICH, Decision 7.COM 14, 2012.

Intergovernmental Committee for the Safeguarding of ICH, Mechanism for sharing information to encourage multinational nominations, UN Doc. ITH/12/7.COM/14, 2012.

UNESCO, General Assembly of the States Parties to the 2003 Convention, Resolution 4.GA 5, 2012.

Intergovernmental Committee for the Safeguarding of ICH, Report of the Subsidiary Body on its work in 2014 and examination of nominations for inscription on the RL of the ICH of Humanity, UN Doc. ITH/14/9.COM/10 Add.3, 2014.

Intergovernmental Committee for the Safeguarding of ICH, Decision 9.COM 10, 2014.

Intergovernmental Committee for the Safeguarding of ICH, Decision 10.COM 15.a, 2015.

UNESCO, Aide-mémoire for completing a nomination to the RL of the ICH of Humanity for 2016 and later nominations, 2015.

Human Rights Council, Resolution 33/20: Agenda item 3-Cultural rights and the protection of cultural heritage, 33rd Session, 27 September 2016.

Intergovernmental Committee for the Safeguarding of ICH, Decision 14.COM 14, 2019.

Intergovernmental Committee for the Safeguarding of ICH, Report of the Evaluation Body on its work in 2019, UN Doc. LHE/19/14.COM/10, 2019.

Intergovernmental Committee for the Safeguarding of ICH, Report of the Evaluation Body on its work in 2020, UN Doc.

LHE/20/15.COM/8, 2020. Intergovernmental Committee for the Safeguarding of ICH, Item 4 of the Provisional Agenda: Towards a reformed listing system, UN Doc. LHE/21/16.COM WG/3, 2021.

Opublikowane

2020-12-15

Jak cytować

Gkana, A. (2020). Ochrona wspólnego niematerialnego dziedzictwa kultury: „most nad wzburzoną wodą”?. Gdańskie Studia Międzynarodowe, 18(1-2), 176–194. https://doi.org/10.26881/gsm.2020.18.13

Numer

Dział

Artykuły