Ochrona dziedzictwa kultury w Azerbejdżanie

Autor

  • Elnur Karimov Kyushu University, Fukuoka

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsm.2020.18.18

Słowa kluczowe:

Azerbejdżan, dziedzictwo kultury, dobro kultury

Abstrakt

W artykule omówiono stan ochrony dziedzictwa kultury w Azerbejdżanie. Autor, analizując pojęcia skarbu kultury (cultural treasure) oraz warunkowego dobra kultury (cultural sample), poprzez przybliżenie mechanizmów ochrony, takich jak rejestr, system klasyfikacji oraz umowa o opiekę nad dobrem kultury, opisuje miejsce, jakie zajmuje ochrona dziedzictwa w prawie i polityce Azerbejdżanu. Stawia tezę, że nawet najściślejsze przestrzeganie umów międzynarodowych nie gwarantuje właściwego poziomu ochrony, jeżeli nie towarzyszą mu wypracowane i wdrożone alternatywne metody rozwiązywania sporów. Teza ta wsparta jest analizą aktualnego stanu dyskursu naukowego na temat racji ochrony dziedzictwa w Azerbejdżanie i na świecie, z uwzględnieniem kontekstu historycznego.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Abbasov N., Mәdәniyyәt Siyasәti vә Mәnәvi Dәyәrlәr [Cultural Policy and Moral Values], Baku 2009.

Abbasov N., Müasir Şәraitdә Azәrbaycan Dövlәtinin Mәdәniyyәt Siyasәti vә Mәnәvi Dәyәrlәrin İnkişaf Amillәri [Cultural Policy of the State of Azerbaijan and Development Factors of Moral Values in Modern Conditions], Baku 2008.

Alderman K.L., “The Human Right to Cultural Property”, Michigan State University Law Review 2011, vol. 20, no. 1.

Bortolotto C., Ubertazzi B., “Editorial: Foodways as Intangible Cultural Heritage”, International Journal of Cultural Property 2018, vol. 25.

Caust J., Vecco M., “Is UNESCO World Heritage Recognition a Blessing or Burden? Evidence from Developing Asian Countries”, Journal of Cultural Heritage 2017, no. 27.

Cәfәrova A., “Sәsli Mәdәni İrsimiz” [Our Vocal Cultural Heritage], Scientific Work 2020, no. 12/61.

Chechi A., “Facilitating the Restitution of Cultural Objects through Cooperation: The Case of the 2001 US-Italy Agreement” [in:] The Illicit Traffic of Cultural Objects in the Mediterranean, eds. A.F. Vrdoljak, F. Francioni, Fiesole 2009.

Chippindale C., “Cultural Property”, The Classical Review 2011, vol. 61, no. 1.

Cunliffe E., Muhesen N., Lostal M., “The Destruction of Cultural Property in the Syrian Conflict: Legal Implications and Obligations”, International Journal of Cultural Property 2016, vol. 23.

Francioni F., Gordley J. (eds.), Enforcing International Cultural Heritage Law, Oxford 2013.

Guruswamy L., Roberts J.C., Drywater C., “Protecting the Cultural and Natural Heritage: Finding Common Ground”, Tulsa Law Journal 1999, vol. 34, no. 4.

Imanov K., Mәdәni Müxtәlifliyin Qorunması vә Tәşviqinin Aktual Problemlәri [Actual Problems of the Protection and Promotion of Cultural Diversity], Baku 2018.

Ivey B., Arts, Inc.: How Greed and Neglect Have Destroyed Our Cultural Rights, Los Angeles 2008.

Jakubowski A., “Return of Illicitly Trafficked Cultural Objects Pursuant to Private International Law: Current Developments” [in:] The Illicit Traffic of Cultural Objects in the Mediterranean, eds. A.F. Vrdoljak, F. Francioni, Fiesole 2009.

Kakiuchi E., “Cultural Heritage Protection System in Japan: Current Issues and Prospects for the Future”, GRIPS Discussion Paper 2014, no. 14-10.

Khalidi L., “The Destruction of Yemen and Its Cultural Heritage”, International Journal of Middle East Studies 2017, no. 49.

Lenzerini F., “Illicit Trafficking in Cultural Objects and the Protection of the World Cultural Heritage” [in:] The Illicit Traffic of Cultural Objects in the Mediterranean, eds. A.F. Vrdoljak, F. Francioni, Fiesole 2009.

Lixinski L., Intangible Cultural Heritage in International Law, Oxford 2013.

Lostal M., International Cultural Heritage Law in Armed Conflict, Cambridge 2017.

Mәmmәdzadә E., “Mәdәni İrsin İtirilmәsi Sәbәblәri” [Reasons for the Loss of Cultural Heritage], Mәdәniyyәt.AZ 2017, no. 2.

Nuruzade Ş., “Arxeoloji İrs Milli-mәnәvi Dәyәrlәr Sistemindә” [Archaeological Heritage in the System of National-Moral Values], Azәrbaycan Arxeologiyası 2018, vol. 21, no. 2.

Peters R., “Beyond Restitution: An Interest-oriented Approach to International Cultural Heritage Law” [in:] The Illicit Traffic of Cultural Objects in the Mediterranean, eds. A.F. Vrdoljak, F. Francioni, Fiesole 2009.

Prott L.V., O’Keefe P.J., “‘Cultural Heritage’ or ‘Cultural Property’”, International Journal of Cultural Property 1992, vol. 1.

Rashid S.A.H., Omer A.B., Ali A.K., “Protection of Cultural Property in the Light of International Humanitarian Law”, Journal of Critical Reviews 2020, vol. 7, no. 6.

Reguant-Aleix J., Arbore M.R., Bach-Faig A., Serra-Majem L., “Mediterranean Heritage: An Intangible Cultural Heritage”, Public Health Nutrition 2009, vol. 12, no. 9A.

Scarre G., “The Repatriation of Human Remains” [in:] The Ethics of Cultural Appropriation, eds. J.O. Young, C.G. Brunk, Oxford 2009.

Shehade M., Fouseki K., Tubb K.W., “Editorial: Alternative Dispute Resolution in Cultural Property Disputes: Merging Theory and Practice”, International Journal of Cultural Property 2016, vol. 23.

Siehr K., “The Protection of Cultural Heritage and International Commerce”, International Journal of Cultural Property 1997, vol. 6, no. 2.

Stepnowska J., Zeidler K., “The Case of Polish Museums Holding Cultural Objects “In Trust” after WWII” [in:] Treuhänderische Übernahme und Verwahrung: International und Interdisziplinär Betrachtet [Fiduciary Takeover and Custody: International and Interdisciplinary View], eds. O. Kaiser, C. Köstner-Pemsel, M. Stumpf, Vienna 2018.

Stone P.G., “A Four-tier Approach to the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict”, Antiquity 2013, no. 87.

Süleymanlı S., Mәdәni İrsin Qorunmasının Beynәlxalq-Hüquqi Tәnzimlәnmәsi Problemlәri vә Azәrbaycan Respublikasının Qanunvericiliyi [International and Legal Regulation Problems of Cultural Heritage Protection and the Laws of the Republic of Azerbaijan], Baku 2018.

Vadi V., Cultural Heritage in International Investment Law and Arbitration, Cambridge 2014.

Vrdoljak A.F., Francioni F., “Legal Protection of Cultural Objects in the Mediterranean Region: An Overview” [in:] The Illicit Traffic of Cultural Objects in the Mediterranean, eds. A.F. Vrdoljak, F. Francioni, Fiesole 2009.

Walsh A.N., Lopes D.M., “Objects of Appropriation” [in:] The Ethics of Cultural Appropriation, eds. J.O. Young, C.G. Brunk, Oxford 2009.

Zeidler K., Restitution of Cultural Property. A Hard Case – Theory of Argumentation – Philosophy of Law, Gdańsk – Warsaw 2016.

Sources of law and other documents

Universal Declaration of Human Rights, proclaimed by the United Nations General Assembly in Paris on 10 December 1948.

Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict with Regulations for the Execution of the Convention, signed in Hague on 15 May 1954.

UNESCO 1970 Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property, signed in Paris on 14 November 1970.

Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, adopted in Paris on 16 November 1972.

Convention of Commonwealth of Independent States on the Cooperation Between Customs Service for the Preservation and Restitution of Illicitly Exported and Imported Cultural Property (1994).

Constitution of the Republic of Azerbaijan (1995).

Law of the Republic of Azerbaijan on the Protection of Historical and Cultural Moments, 407-IQ, Gazette of Azerbaijan (1998).

Law of the Republic of Azerbaijan on Library Work, 611-IQ, Gazette of Azerbaijan (1998).

Law of the Republic of Azerbaijan on Museums, 839-IQ, Gazette of Azerbaijan (2000).

Agreement of the Commonwealth of the Independent States on the Export and Import of Cultural Values (2001).

Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, signed in Paris on 17 October 2003.

Law of the Republic of Azerbaijan on Culture, 506-IVQ, Gazette of Azerbaijan (2012).

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO Country Programming Document for the Republic of Azerbaijan, 2011–2013, https://bit.ly/2PVB8NV (accessed: 12.10.2020).

Tvinning Layihәsi: Mәdәniyyәt Sektorunun Siyasәti vә İdarә Olunması Sistemindә İslahatlar [Twinning Project: The Reforms in the Policy and Management of the Cultural Sector].

Opublikowane

2020-12-15

Jak cytować

Karimov, E. (2020). Ochrona dziedzictwa kultury w Azerbejdżanie. Gdańskie Studia Międzynarodowe, 18(1-2), 254–268. https://doi.org/10.26881/gsm.2020.18.18

Numer

Dział

Artykuły