Prawne i etyczne aspekty pornografii oraz aktów w kontekście godności ludzkiego ciała

Autor

  • Alicja Jarłaczyńska-Kardela Uniwersytet Gdański

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsm.2020.18.20

Słowa kluczowe:

godność człowieka, godność ludzkiego ciała, prawo do rozporządzania własnym ciałem, akty, pornografia

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest porównanie sytuacji prawnej pornografii i aktów w sztuce w kontekście regulacji prawnych obowiązujących w Unii Europejskiej, zwłaszcza w prawie polskim i francuskim. W odniesieniu do analizowanego zagadnienia uwzględniono również przepisy prawa brytyjskiego. Przedstawione tu rozważania odnoszą się do moralnych aspektów produkcji oraz wykorzystywania treści pornograficznych i aktów w sztuce. Artykuł dotyczy problematyki wolności sztuki, godności ludzkiego ciała i prawa do rozporządzania własnym ciałem. Autorka podejmuje próbę wytyczenia granic pomiędzy powyższymi pojęciami.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bieczyński M.M.,“Definicja pornografii w prawie karnym w świetle celu artystycznego jako przesłanki różnicującej ocenę sądową” [in:] Prawo wobec erotyki w sztuce oraz pornografii, eds. M.M. Bieczyński, A. Jakubowski, Wydawnictwo Silva Rerum – Wydawnictwo Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Poznań 2016.

Fredrickson B.L., Roberts T.A., “Objectification Theory. Toward Understanding Women’s Lived Experiences and Mental Health Risks”, Psychology of Women Quarterly 1997, vol. 21, issue 2.

Gołda-Sobczak M., Sobczak J., “Sztuka czy przekaz pornograficzny?” [in:] Prawo wobec erotyki w sztuce oraz pornografii, eds. M.M. Bieczyński, A. Jakubowski, Wydawnictwo Silva Rerum – Wydawnictwo Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Poznań 2016.

Groszkowska K., “Prawne możliwości ograniczenia dostępu do pornografii w internecie w Unii Europejskiej”, Analizy BAS 2019, no. 1(149).

Heimerdinger-Edwards S.R., Vogel D.L., Hammer J.H., “Extending Sexual Objectification Theory and Research to Minority Populations, Couples, and Men”, The Counseling Psychologist 2011, vol. 39, issue 1.

Jakubowski A., “Swoboda wypowiedzi artystycznej a ‘prawo do pornografii’ w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka” [in:] Prawo wobec erotyki w sztuce oraz pornografii, eds. M.M. Bieczyński, A. Jakubowski, Wydawnictwo Silva Rerum – Wydawnictwo Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Poznań 2016.

Mozgawa M. [in:] M. Budyn-Kulik, P. Kozłowska-Kalisz, M. Kulik, M. Mozgawa, Kodeks karny. Komentarz aktualizowany, LEX/el.

Tatarkiewicz W., Dzieje sześciu pojęć, Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1976.

Załuski W., “Aspekty seksualności” [in:] J. Stelmach, B. Brożek, M. Soniewicka, W. Załuski, Paradoksy bioetyki prawniczej, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.

Sources of law

Universal Declaration of Human Rights, proclaimed by the United Nations General Assembly in Paris on 10 December 1948.

The Obscene Publications Act 1959. Act of 6 June 1997 – Penal Code (consolidated text: Journal of Laws of 2020, item 1444).

The Protection of Children Act 1999.

Directive 2000/31/EC of the European Parliament and the Council of 8 June 2000 on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market (OJ L 178, 17.07.2000, pp. 1–16).

Act of 18 July 2002 on Electronically Supplied Services (consolidated text: Journal of Laws of 2020, item 344).

The Criminal Justice Act 2003. The Criminal Justice and Immigration Act 2008. Directive 2010/13/EU of the European Parliament and of the Council of 10 March 2010 on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the provisions of audiovisual media services (OJ L 95, 15.04.2010, pp. 1–24).

Directive 2011/92/EU of the European Parliament and the Council of 13 December 2011 combating the sexual abuse and sexual exploitation of children and child pornography, replacing Council Framework Decision 2004/68/JHA (OJ L 335, 17.12.2011, pp. 1–14).

The Charter of Fundamental Rights of the European Union (OJ C 326, 26.10.2012, pp. 391–407).

Treaty on the Functioning of the European Union (OJ C 326, 26.10.2012, pp. 47–390).

The Obscene Publications Legal Guidance, https://www.cps.gov.uk/legal-guidance/obscene-publications (accessed: 7.03.2020).

Cases

Judgment of the Court (First Chamber), 14 October 2004, in case C-36/02, Omega Spielhallen- und Automatenaufstellungs-GmbH vs. Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn, ECLI: EU:C:2004:614.

Judgment of the Court of 24 May 1988 in case 10737/84: Muller and others v. Switzerland, [section A] no. 133.

Opublikowane

2020-12-15

Jak cytować

Jarłaczyńska-Kardela, A. (2020). Prawne i etyczne aspekty pornografii oraz aktów w kontekście godności ludzkiego ciała. Gdańskie Studia Międzynarodowe, 18(1-2), 286–299. https://doi.org/10.26881/gsm.2020.18.20

Numer

Dział

Artykuły