Wstępny zarys wybranej literatury wtórnej, badającej pokrewne wątki w ujmowaniu związku obraz-język w teoriach Wittgensteina i Lacana

Autor

  • Hanna Lubowicz

Słowa kluczowe:

język, obraz, etyka, Wittgenstein, Lacan, Freud

Abstrakt

Esej dostarcza wstępnego przeglądu kilku przykładowych tekstów należących do tzw. literatury wtórnej, skupiających się na pewnych kwestiach wspólnych dla Lacana oraz Wittgensteina, w szczególności jeśli chodzi o związek obrazu z językiem. Mając czysto przygotowawczy charakter, zaledwie bada grunt, eksplorując zarazem jedynie kilka zagadnień, które, nawet jeśli nie są wprost powiązane z analizowanym związkiem, mogą okazać się kluczowe w realizacji zadania polegającego na sformułowaniu podstawowych jego charakterystyk. Dodatkowo, kilka uwag poświęcono interpretacjom teorii Freuda obecnym w pismach obu myślicieli. Najważniejszym wnioskiem wyciągniętym z wszystkich tych rozważań wydaje się stwierdzenie, iż „areną”, na której rozgrywa się opisywana relacja, wydaje się być płaszczyzna na wskroś etyczna.

Bibliografia

Allouch J., Freud, Wittgenstein, Lacan. <http://www.jeanallouch.com/pdf/125>.

Assoun P.-L., Vocabulaire de Freud, Ellipses, Paris 2007.

Barthes R., Mythologies, Vintage Books, London 2009.

Bouveresse J., Wittgenstein Reads Freud. The Myth of the Unconscious, Princeton University Press, Princeton–New Jersey 1995.

Fontaneau F., L’ethique du silence. Wittgenstein et Lacan, Éditions du Seuil, Paris 1999.

Fonteneau F., Wittgenstein et Lacan: un dialogue, „Filozofski Vestnik” 2006, Vol. 27, No. 2, pp. 45-57.

Grant M., Lacan with Wittgenstein 1: <http://michaelgrant3.blogspot.com/search/label/Ludwig%20Wittgenstein?updated-max=2008-09-26T09:48:00%2B01:00&max-results=20&start=10&by-date=false>.

Grant M., Lacan with Wittgenstein 2: <http://michaelgrant3.blogspot.com/2008/08/lacan-with-wittgenstein-2.html>.

Grant M., On Wittgenstein and Lacan: A Note: <http://michaelgrant3.blogspot.com/2010/09/on-wittgenstein-and-lacan-note.html>.

Guetti J., Read. R. ‘Acting from Rules’, „International Studies in Philosophy”, 1996, 28:2, p. 43–62.

Hoenisch S., Points of Contact and Criticism Between Wittgenstein and Freud: <http://www.criticism.com/philosophy/wittgenstein-freud.php>.

Hoenisch S., The Myth of Psychoanalysis: Wittgenstein contra Freud: <https://www.criticism.com/md/tech.pdf>.

Kierkegaard S., Fear and Trembling, transl. by R. Payne, 1939, New York, Oxford University Press.

Lacan J., Les psychoses. Le séminaire, livre III, Éditions du Seuil, Paris 1981.

Lacan J., L’éthique de la psychanalyse. Le seminaire, livre VII, Éditions du Seuil, Paris (1959–1960) .

Lacan J., Le sinthome. Le seminaire, livre XXIII, Éditions du Seuil, Paris 1975–1976.

Lacan J., L’envers de la psychanalyse. Le séminaire, livre XVII, Éditions du Seuil, Paris 1969–1970.

Lamaire-Charpentier J., Freud, Wittgenstein, Lacan; la sublimation en acte: <http://www.implications-philosophiques.org/freud-wittgenstein-lacan-la-sublimation-en-acte/>.

Lubowicz H., ‘Extimacy’ (Extimité): From Structural Theory of Language to Affective Theory of ‘Ex-Centric’ Subject „Language and Psychoanalysis” 2019, 8(2), pp. 30–60: <https://doi.org/10.7565/landp.v8i2.1603>.

Wittgenstein L., Tractatus Logico-Philosophicus. Routlege and Kegan Paul, London 1922, bilingual edition accessible online: <http://www.kfs.org/jonathan/witt/tlph.html>.

Wittgenstein L., Philosophical Investigations, Basil Blackwell, Oxford 1958.

Wittgenstein L., Lectures and Conversations on Aesthetics, Psychology and Religious Belief, University of California Press, Berkeley–Los Angeles 1967.

Wittgenstein L., Zettel, University of California Press, Berkeley–Los Angeles 1970.

Wittgenstein L., Philosophical Grammar, University of California Press, Berkeley–Los Angeles 1974.

Wittgenstein L., On Certainty. Basil Blackwell, Oxford 1975.

Wittgenstein L., Culture and Value, Blackwell Publishers, Oxford 2000.

Wittgenstein L., The Big Typescript. TS 213, Blackwell Publishing, Oxford 2005.

Opublikowane

2021-08-17

Jak cytować

Lubowicz, H. (2021). Wstępny zarys wybranej literatury wtórnej, badającej pokrewne wątki w ujmowaniu związku obraz-język w teoriach Wittgensteina i Lacana. Karto-Teka Gdańska, (2(9), 124–139. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/karto-teka/article/view/7645