Irena Szumilewicz-Lachman – postać i myśl

Autor

  • Ewa Szumilewicz IFiS PAN, Gdańsk

Słowa kluczowe:

Irena Szumilewicz-Lachman, piękno, prawda, prostota, Poncar, strzakła czasu, kosmologia

Abstrakt

Irena Szumilewicz zajmowała się filozofią nauki, filozofią przyrody, metodologią nauk przyrodniczych i historią nauki. Badała konwencjonalizm, głównie w oparciu o dokonania Henri Poncarẻ’ego. Jej komentarze i analizy dotyczące natury czasu, a szerzej filozofii kosmologii były oryginalne i nowatorskie. Znajdują się one w jej pracy „O kierunku upływu czasu”. Mocno podkreślała rolę kategorii piękna i prawdy oraz zdrowego rozsądku w metodzie sokratejskiej, doprecyzowujące owe kategorię. Szczególny nacisk w badaniach kładła na problem odpowiedzialności moralnej naukowca. W życiu prywatnym bliska jej była kategoria piękna.

Bibliografia

Brown, E., Nikolaenko, A., Funfschilling, D., Ahlers, G., Heat transport in turbulent Rayleigh-Bénard convection: Effect of finite top- and bottom-plate conductivities, “Journal of Fluid Mechanics” 2005, Vol. 523, Cambridge University Press, pp 251–260.

Einstein, A., Pisma filozoficzne, tłum. K. Napiórkowski, IFiS PAN, Warszawa 1999.

Einstein, A., Philosopher-Scientist, Evaston 1949.

Gödel, K., Static Interpretation of Space-Time, in: The concept of Space and Time, “Boston Studies in Philosophy of Science” 1976, Vol. 22, pp. 455–457.

Heller., M., Początek jest wszędzie, Prószyński i S-ka, Warszawa 2002.

Kopernik, M., O obrotach ciał niebieskich, Wydawnictwo Jirafa Roja, Warszawa 2009.

Krajewski, W., Irena Szumilewicz-Lachman (1912–2002), w: Nauka. Świat. Człowiek. Księga poświęcona pamięci Ireny Szumilewicz-Lachman, red. W. Krajewski, Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział Gdański, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005, s. 15–18.

Lachman, I., Joseph Rotblat: The moral responsibility of a scientist, “Dialogue and Universalism” 1998, No. 9.

Platon, Timajos, [w:] Platon, Dialogi, t. 2, tłum., wstępy i objaśnienia W. Witwicki, Wydawnictwo Antyk, Kęty 1999.

Poincarẻ, H., Nauka i metoda, wyd. J. Mortowicza, Warszawa 1911.

Reguera, J., Rubi, J. M., Vilar J. M. G., The Mesoscopic Dynamics of Thermodynamic Systems, “The Journal of Physical Chemistry B” 2005, 109 (46), pp 21502–21515.

Rosa, V. M., Letelier, P. S., Stability of Closed Timelike Curves in the Gödel Universe, “General Relativity and Gravitation”, (online): <https://arxiv.org/pdf/gr-qc/0703100.pdf>.

Steinhardt, P. J., Turok, N., A Cyclic Model of the Universe, “Science”, Vol. 296, No. 5572, 24 May 2002, pp 1436–1439.

Steinhardt, P. J., Turok, N., Nieskończony Wszechświat – Poza teorię wielkiego wybuchu, tłum. T. Krzysztoń, Prószyński i S-ka, Warszawa 2009.

Szumilewicz, I., O kierunku upływu czasu, PWN, Warszawa 1964.

Szumilewicz, I., Poincaré, seria: „Myśli i Ludzie, Filozofia”, Wiedza Powszechna, Warszawa 1978.

Szumilewicz, I., Prostota a prawda, „Gdańskie Zeszyty Humanistyczne”, R. 7, Gdańsk 1965. Szumilewicz, I., The search for truth, harmony and beauty and the moral responsibility of a scientist, in: The Re-evaluation of existing values and the rerach for absolute values, Seventh International Conference on the Unity of the Science, Boston 1978.

Szumilewicz B., Szumilewicz, E., Bibliografia prac Ireny Szumilewicz-Lachman, w: Nauka Świat Człowiek. Księga poświęcona pamięci Ireny Szumilewicz-Lachman, red. W. Krajewski, Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział Gdański, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005, s. 23–25.

Szumilewicz-Lachman, I., Czy nauka straciła swoją niewinność, „Pisma Filozoficzne”, t. 75 (Między Przyrodoznawstwem, Matematyką a Humanistyką), Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii, Poznań 2000, s. 227–232.

Szumilewicz-Lachman, I., Prostota – postulat wyboru czy metoda badania naukowego, w: Rozprawy i szkice z filozofii i metodologii nauk, red. J. Such J, E. Pakszys, I. Czerwonogóra, PWN, Warszawa 1992.

Szumilewicz-Lachman, I., Zygmunt Zawirski: His Life and Work. With selected Writings on Time, Logic and The Mehodology of Science, translations by F. Lachman, ed. by R. Cohen, Boston University with the assistance of Bettina Berger, Kluwer Academic Publisher, Dordrecht/Boston/ London 1994.

Szydłowski, M., Herec, M., Tambor, M. P., Samoorganizujacy się Wszechświat w różnych skalach – miejsce, gdzie nauka spotyka się z filozofią, [w:] Transfer idei. Od ewolucji w biologii do ewolucji w astronomii i kosmologii, red. E. Roslal, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, (online): <http://www.kul.pl/files/57/transfer_idei/szydlowski.pdf>.

Tatarkiewicz, W., Historia filozofii, t. 1, PWN, Warszawa 2005.

Pobrania

Opublikowane

2018-10-22

Jak cytować

Szumilewicz, E. (2018). Irena Szumilewicz-Lachman – postać i myśl. Karto-Teka Gdańska, (2(3), 76–86. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/karto-teka/article/view/8349

Numer

Dział

Archiwum Myśli

Inne teksty tego samego autora