Dług publiczny i jego rola w polityce gospodarczej Chin

  • Marceli Hązła Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe: Chiny, dług publiczny, rezerwy walutowe, kurs walutowy, polityka gospodarcza

Abstrakt

Szybkie tempo wzrostu zadłużenia publicznego Chin stało się tematem wielu dyskusji. Analiza struktury zadłużenia z uwzględnieniem posiadanych rezerw walutowych po‐ zwala jednak stwierdzić, że dług publiczny Chin liczony jako % PKB kraju wciąż znajduje się  na bezpiecznym poziomie. Rosnący poziom zadłużenia kraju i malejące zasoby rezerw walutowych będą  prawdopodobnie trendami kontynuowanymi co najmniej w niedalekiej przyszłości. Z tego względu, dotychczasowa polityka utrzymywania zaniżonego kursu juana przestaje działać  w interesie Państwa  Środka. Biorąc także pod uwagę rozpoczętą  transformację  przewagi konkurencyjnej chińskiego eksportu z ceny na jakość, można stwierdzić,  że w przyszłości juan zostanie wprowadzony do reżimu kursu płynnego.  

Bibliografia

Bernaś B., (red.), Finanse międzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Economy E.C., The Third Revolution: Xi Jinping and the New Chinese State, Oxford University Press, New York 2018.

Gołębiowski G., Kozłowski Ł., Dług ukryty w Polsce, Studia Biura Analiz Sejmowych, 2011, 4.

Kissinger H., O Chinach, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2017.

Kołodko G., Czy Chiny zbawią świat?, Prószyński Media, Warszawa 2018.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997 nr 78, poz. 483 z późn. zm.

Krugman P.R., Financing vs. Forgiving a Debt Overhang, NBER Working Paper, 1989, 2486.

Krugman P.R., Obstfeld M., Melitz M. J., Ekonomia międzynarodowa, tom 2. Teoria i polityka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.

Owsiak S., Finanse publiczne: teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

Waśniewski K., Czy dług publiczny musi rosnąć?, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2014.

Źródła internetowe

Bloomberg (2019), China’s Debt Ratio Is Growing as Its Economy Loses Steam, https://www.bloomberg.com/news/articles/2019‐07‐16/china‐s‐debt‐growth‐keeps‐marching‐on‐as‐economy‐loses‐pace.

CEIC Data (2019a), External Debt: % of GDP, https://www.ceicdata.com/en/indicator/external‐debt‐‐of‐nominal‐gdp.

CEIC Data (2019b), Investment: % of GDP, https://www.ceicdata.com/en/indicator/investment‐‐nominal‐gdp.

Central Intelligence Agency (2019), China, https://www.cia.gov/library/publications/the-world‐factbook/geos/ch.html.

Exchange Rates (2019), Live Dollar to Juan Exchange Rate (USD/CNY), https://www.exchangerates.org.uk/Dollars‐to‐Yuan‐currency‐conversion‐page.html.

Frisby D. (2018), How much gold does China have? A lot more than you think, https://money‐ week.com/499249/how‐much‐gold‐does‐china‐have‐a‐lot‐more‐than‐you‐think/.

From “Made in China” to “Created in China”, Chinese innovations light up world (2017), http://www.chinadaily.com.cn/a/201712/29/WS5a45edb7a31008cf16da4446.html.

Harding R. (2017), The fears about Japan’s debt are overblown, https://www.ft.com/content/e26d36e6‐918b‐11e7‐a9e6‐11d2f0ebb7f0.

International Monetary Fund (2019), China’s Evolving Exchange Rate Regime, https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/WP/2019/WPIEA2019050.ashx.

Qu X., Xu Z., Zhu J. (2019), Local Government Debt and Regional Competition in China, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract‐_id=3420523.

Trading Economics (2018a), Country List – Government Debt to GDP, https://trading‐ economics.com/country‐list/government‐debt‐to‐gdp.

Trading Economics (2018b), Country List – GDP, https://tradingeconomics.com/country‐list/gdp.

Trading Economics (2019), Country List – Foreign Exchange Reserves, https://trading‐ economics.com/country‐list/foreign‐exchange‐reserves.

Tweed, D. (2019), China’s New Silk Road, https://www.bloomberg.com/quicktake/china‐s‐silk‐road.

World Bank (2019a), GDP per capita (constant 2010 US$) – China, United States, https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.KD?‐locations=CN‐US.

World Bank (2019b), GDP per capita, PPP (constant 2011 international $) – China, United States, https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.KD?locations=CN‐US.

Opublikowane
2020-06-22
Jak cytować
Hązła, M. (2020). Dług publiczny i jego rola w polityce gospodarczej Chin. Zeszyty Studenckie „Nasze Studia", (10), 89-98. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/4536
Dział
Artykuły