Ocena rozwoju społeczno‐gospodarczego państw przyjętych w 2004 roku do Unii Europejskiej za pomocą wielowymiarowej analizy porównawczej

  • Kamila Ulmann Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe: analiza wielowymiarowa, porządkowanie liniowe, rozwój społeczno‐gospodarczy, Unia Europejska

Abstrakt

Celem artykułu było zbadanie i uszeregowanie pozycji w rozwoju państw przyjętych w 2004 roku do Unii Europejskiej, stosując elementy metody porządkowania liniowego. Aby osiągnąć  cel w pierwszym punkcie omówiono istotę  rozwoju społeczno‐gospodarczego. Wyodrębniono również  przykładowe czynniki mające wpływ na po‐ stęp. W kolejnym punkcie artykułu omówiono dogłębnie metodologii związanej z przyjętym celem pracy. Zwrócono uwagę  na fakt,  że metoda porządkowania liniowego z ujęciem wzorca przedstawiana była już w 1968 r. jako miara rozwoju gospodarczego. Po omówieniu metody badawczej dokonano analizy. W celu oceny wykorzystano dane pochodzące z różnych źródeł, m.in.: Banku Światowego oraz OECD. Posłużono się danymi za 2004 oraz 2018 rok. W przypadku drugiej analizy wyjątek stanowią nakłady na badania i rozwój – w ich przypadku posłużono się, ze względu na dostępność, danymi za 2017 r. Na samym końcu artykułu podsumowano analizę oraz przedstawione zostały wnioski końcowe wynikające z badania. 

Bibliografia

Bąk A., Analiza porównawcza wybranych metod porządkowania liniowego, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2018, nr 508.

Dmitruk J., Gawinecki J., Metody wielowymiarowej analizy porównawczej – budowa i zastosowanie, „Biuletyn WAT” 2017, vol. LXVI, nr 4.

https://data.oecd.org/.

https://data.worldbank.org/.

https://ec.europa.eu/eurostat.

https://www.imf.org/en/Data.

https://www.indexmundi.com/.

https://www.theglobaleconomy.com/.

Jajuga K., Statystyczna analiza wielowymiarowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.

Łuniewska M., Tarczyński W., Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Parysek J.J., Rozwój społeczno‐gospodarczy oraz czynniki i uwarunkowania rozwoju, t. 183 –Teoretyczne i aplikacyjne wyzwania współczesnej geografii społeczno‐ekonomicznej, „Studia KPZK” 2018.

Opublikowane
2020-06-22
Jak cytować
Ulmann, K. (2020). Ocena rozwoju społeczno‐gospodarczego państw przyjętych w 2004 roku do Unii Europejskiej za pomocą wielowymiarowej analizy porównawczej. Zeszyty Studenckie „Nasze Studia", (10), 156-168. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/4572
Dział
Artykuły