Rodzicielstwo osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności

Autor

  • Agnieszka Nowakowska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Słowa kluczowe:

rodzicielstwo, niepełnosprawność

Abstrakt

Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności mogą doświadczać rodzicielstwa. Z punktu widzenia pełnienia ról rodzicielskich ważną rolę odgrywają rodzaj, stopień oraz przyczyny niepełnosprawności. Niewątpliwie istotne jest też czy jest to stan stabilny, czy pogarszający się. Rodzice z niepełnosprawnością doświadczają sytuacji trudnych w opiece oraz wychowaniu swoich dzieci. Jednak mimo to rodzicielstwo jest źródłem ich ogromnej satysfakcji.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bakiera L. (2013), Zaangażowane rodzicielstwo a autokreacyjny aspekt rozwoju dorosłych, Wydawnictwo Difin, Warszawa.

Bishop G.D. (2000), Psychologia zdrowia, Wydawnictwo Astrum, Wrocław.

Denzin N. (1990), Reinterpretacja metody biograficznej w socjologii: znaczenie a metoda w analizie biograficznej [w:] Metoda biograficzna w socjologii, J. Włodarek, M. Ziółkowski (red.), PWN, Warszawa–Poznań.

Druciarek M. (2018), Opis metod i technik badawczych [w:] D. Wiszejko-Wierzbicka, M. Racław, A. Wołowicz-Ruszkowska, Byliśmy jak z kosmosu. Między (nie)wydolnością środowiska a potrzebami rodziców z niepełnosprawnościami, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.

Górnicka B. (2014), Rodzicielstwo w niepełnosprawności – to jest możliwe?! Analiza przypadków [w:] Rodzicielstwo w obliczu niepełnosprawności i zaniedbania, J. Brągiel, B. Górnicka (red.), Uniwersytet Opolski, Opole.

Gracka-Tomaszewska M. (2014), Drogi do macierzyństwa. Reprezentacja siebie w reprezentacja dziecka w umyśle kobiety jako podstawa macierzyństwa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Kabat-Zinn M., Kabat-Zinn J. (2008), Dary codzienności. Poradnik uważnego rodzicielstwa, IPSI Press, Warszawa.

Kawczyńska-Butrym Z. (2001), Rodzina – zdrowie – choroba. Koncepcje i praktyka pielęgniarstwa rodzinnego, Wydawnictwo Czelej, Lublin.

Kawczyńska-Butrym Z. (2008), Wyzwania rodziny: zdrowie, choroba, niepełnosprawność, starość, Wydawnictwo Makmed, Lublin.

Kurpiel D. (2009), Psychospołeczne problemy rodziny z osobą niepełnosprawną fizycznie [w:] Psychologia rodziny. Małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań, T. Rostowska (red.), Wydawnictwo Difin, Warszawa.

Maciarz A. (2009), Trudne dzieciństwo i rodzicielstwo, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.

Plopa M. (2011), Psychologia rodziny: teoria i badania, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Pojda-Wilczek D. (2006), Choroby błony naczyniowej i siatkówki [w:] Okulistyka w kropelce czyli wiadomości z diagnostyki i udzielania pomocy lekarskiej w chorobach oczu dla lekarzy i studentów medycyny, S.M. Pojda (red.), Śląska Akademia Medyczna, Katowice.

Rostowska T. (2009), Małżeństwo, rodzina, praca a jakość życia, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Rydzewski M. (red.) (2011), Autroportret… być mamą niepełnosprawną w Polsce, Wydawnictwo Fundacja „Otwórz oczy”, Warszawa.

Rydzewski M. (red.) (2013), Ja ojciec, Wydawnictwo Fundacja „Otwórz oczy”, Warszawa.

Świętochowski W. (2014), Choroba przewlekła w systemie rodziny [w:] Psychologia rodziny, I. Janicka, H. Liberska (red.), PWN, Warszawa.

Taranowicz I (2002), Rola rodziny w opiece nad człowiekiem przewlekle chorym [w:] Rodzina w czasach szybkich przemian. Roczniki Socjologii Rodziny, Z. Tyszka (red.), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań.

Tobiasz-Adamczyk B., Szafraniec K., Bajka J. (1999), Zachowania w chorobie. Opis przebiegu choroby z perspektywy pacjenta, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

Walden-Gałuszko K. (2000), Problemy psychoonkologiczne rodziny [w:] Psychoonkologia, K. de Walden-Gałuszko (red.), Biblioteka Psychiatrii Polskiej, Kraków.

Wiszejko-Wierzbicka D. (2018), Od relacji przez kompetencje do autonomii? Potrzeby rodziców z niepełnosprawnościami [w:] D. Wiszejko-Wierzbicka, M. Racław, A. Wołowicz-Ruszkowska, Byliśmy jak z kosmosu. Między (nie)wydolnością środowiska a potrzebami rodziców z niepełnosprawnościami, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.

www. otworzoczy.pl [dostęp: 25.04.2017].

Pobrania

Opublikowane

2018-09-24

Jak cytować

Nowakowska, A. (2018). Rodzicielstwo osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Niepełnosprawność- Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, (31), 116–131. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/niepelnosprawnosc/article/view/8184