Problematyka seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną

Autor

  • Agnieszka Nymś-Górna Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Słowa kluczowe:

intymność, seksualność, niepełnosprawność

Abstrakt

Jednym z kluczowych aspektów życia człowieka jest jego seksualność. Jest ona nieodłącznym elementem każdej istoty ludzkiej. Każdy ma prawo spełniać się w zakresie swojej intymności. Problematyka ta nie jest łatwa, gdyż łączy się z bardzo delikatną sferą egzystencji. Niemniej jednak wiele w tym zakresie można zrobić za pośrednictwem odpowiedniej edukacji. Temat ten nie może stanowić swego rodzaju tabu także w kontekście osób z niepełnosprawnością.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Aouil B. (2010), Kinezyterapeutyczne metody w rehabilitacji seksualnej osób niepełnosprawnych, „Przegląd Terapeutyczny”, nr 8.

Bołoz W. (2003), Etyka seksualna, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa.

Deklaracja Praw Seksualnych Człowieka, http://www.worldsexology.org/wp-content/uploads/2013/08/DSR-Polish.pdf.

Gumienny B. (2016), Funkcjonowanie dorosłych osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania”, nr 3(20).

Imieliński K. (1986), Zarys seksuologii i seksiatrii, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa.

Kamińska M., Kierzkowski K. (2016), Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie – wybrane problemy, „FIDES ET RATIO”, nr 1(25).

Karwacka M. (2006), Stereotypy w myśleniu o seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną [w:] Poznańska pedagogika specjalna. Tradycje – osiągnięcia – perspektywy rozwoju, W. Dykcik, A. Twardowski (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań.

Kijak R. (2016), Dorośli z głębszą niepełnosprawnością intelektualną jako partnerzy, małżonkowie i rodzice, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków.

Kijak R. (2013), Wprowadzenie w problematykę seksualności osób z niepełnosprawnością – między teorią a empirią [w:] Seksualność – niepełnosprawność – rzeczywistość, R. Kijak (red.), Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa.

Kościelska M. (2014), Niechciana seksualność. O ludzkich potrzebach osób niepełnosprawnych intelektualnie, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa.

Kowalski J.A. (2011), Homo eroticus, Wydawnictwo IBS, Opole.

Otrębski W., Czusz A. (2013), Osoby z niepełnosprawnością intelektualną wobec własnej seksualności [w:] Seksualność – niepełnosprawność – rzeczywistość, R. Kijak (red.), Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa.

Parchomiuk M. (2009), Edukacja seksualna osób z niepełnosprawnością intelektualną, „Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo”, nr 1(9).

Szymczak M. (red.) (1992), Słownik Języka Polskiego, Warszawa PWN.

Pobrania

Opublikowane

2018-09-24

Jak cytować

Nymś-Górna, A. (2018). Problematyka seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną. Niepełnosprawność- Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, (31), 210–219. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/niepelnosprawnosc/article/view/8194