Dobry/zły rodzic a kategoria profesjonalizmu w narracjach nauczycieli

Autor

  • Paulina Świniarska

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Babbie E. (2003), Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Chang M. (2009), An appraisal perspective of teacher burnout: examining the emotional work of teachers, Educational Psychology Review, vol. 21, s. 193–218.

Chrzanowska I., Jachimczak B. 2015), Kompetencje współczesnych nauczycieli a praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole [w:] Nauczyciel w ponowoczesnym świecie. Od założeń teoretycznych do rozwoju kompetencji, J. Pyżalski (red), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Łódź.

Folostina R., Tudorache L.A. (2012), Stress management tools for preventing burnout phenomenon at teachers from special education, International Conference on Education and Educational Psychology (ICEEPSY 2012), University of Bucharest, Romania.

Jurczyk M. (2016), Ambiwalencja jako kategoria (dez)integracji pracy nauczyciela-terapeuty w Warsztacie Terapii Zajęciowej, „Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej”, nr 24.

Kwaśnica R. (2007), Dwie racjonalności. Od filozofii sensu ku pedagogice ogólnej, Wrocław.

Kwaśnica R. (1990), Ku pytaniom o psychopedagogiczne kształcenie nauczycieli [w:] Ku pedagogii pogranicza, Z. Kwieciński, L. Witkowski, (red.), Wydawnictwo UMK, Toruń.

Kwiatkowska H. (2005), Tożsamość nauczycieli. Między anomią a autonomią, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

Lewartowska-Zychowicz M. (2017), O wyższości umiejętności nad refleksją (w kontekście studenckich interpretacji przedmiotu pedagogiki specjalnej), „Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej”, nr 27.

Michalak-Dawidziuk J. (2013), Praktyczny wymiar kształcenia na poziomie studiów wyższych a współczesny rynek pracy, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

Nastasa L.E., Mindu S. (2016), Emotional support for teachers who interact with disabled children's families, „Bulletin of the Transilvania University of Brasov, Social Sciences”, vol. 9(59), no. 2.

Segiet W. (1999), Rodzice – nauczyciele. Wzajemne stosunki i reprezentacje, Poznań.

Pobrania

Opublikowane

2018-09-24

Jak cytować

Świniarska, P. (2018). Dobry/zły rodzic a kategoria profesjonalizmu w narracjach nauczycieli. Niepełnosprawność- Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, (31), 235–246. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/niepelnosprawnosc/article/view/8202