A Future Archive of Identity. Stories and Tropes of Contemporary Slovak Nonfiction Cinema

Autor

DOI:

https://doi.org/10.26881/pan.2023.30.05

Słowa kluczowe:

Slovak documentary cinema, history, collective memory, archive, socio-political realities, memory studies, new historicism, poetic tropes

Abstrakt

The study focuses on cinematic reflection of the post-1989 history of Slovakia as the most recent layer of communicative memory closely related to the formation of the country’s modern identity. Its aim is to explore what image nonfiction films create for the future of the present reality. Therefore, it examines what rhetorical and narrative tropes documentary filmmakers use to construct knowledge about the socio-political reality.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Assmann, J. (2008). Communicative and Cultural Memory. In: A. Erll, A. Nünning (eds.) Cultural Memory Studies: an International and Interdisciplinary Hand-book. Berlin – New York: Walter de Gruyter.

Assmann, A. (2008). Canon and Archive. In: A. Erll, A. Nünning, (eds.) Cultural Memory Studies: an International and Interdisciplinary Hand-book. Berlin – New York: Walter de Gruyter.

Baron, J. (2012). The Archive Effect. Archival Footage as an Experience of Reception. “Projections”, vol. 6, no. 2.

Cicha, E., Krekovič, M. (2018). Študenta pre film o kauze na umeleckej škole obvinil viceprimátor Humenného z ohovárania. Dennik N. Available at https://dennikn. sk/1265708/student-spravil-dokument-o-politike-v-humennom-viceprimator-zan-podaltrestne-oznamenie-z-ohovarania-film/ [Accessed July 20, 2023].

Dudková, J. (2021). Zmena bez zmeny. Podoby slovenskej televíznej hranej tvorby 1990 – 1993. Bratislava: Asociácia slovenských filmových klubov – Slovenský filmový ústav.

Ferenčuhová, M. (2009). Fenomén Piussi a problém synekdochy. „Kino-Ikon”, 2009, vol. 13, no. 1 (25).

Ferenčuhová, M. (2011). Figúry a trópy slovenských dokumentaristov. “Kino-Ikon”, 2011, vol. 15, no. 2 (30).

Frye, N. (1957). Anatomy of Criticism. Four Essays. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.

Kirchhoff, R. (2017). Posadnutosť. In: .týždeň, Available at https://www.tyzden.sk/ spolocnost/39366/robert-kirchhoff-o-kauze-cervanova-posadnutost/ [Accessed July 20, 2023].

Krapfl, J. (2016). Revoluce s lidskou tváří. Politika, kultura a společenství v Československu 1989 – 1992. Praha: Rybka Publishers.

Lakoff, G., Johnson, M. (1980). Metaphors We Live By. Chicago: University of Chicago Press.

Lesná, Ľ. (2017). Únos. Čierna diera demokracie. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky.

Mišíková, K. (2022). Social Martyrs in Slovak Social Film Drama and Documentary. In: E. Cuter, G. Kirsten, H. Prenzel, (eds.) Precarity in European Film. Depiction and Discourses. Berlin – Boston: De Gruyter.

Mojžišová, Z. (2014) Premýšľanie o filmových Rómoch. Bratislava: VŠMU, Filmová a televízna fakulta.

Palúch, M. (2015). Autorský dokumentárny film na slovensku po roku 1989. Bratislava: Vlna / Drewo a srd, Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV.

Palúch, M. (2021a). Problém formy a prvé slovenské strihové filmy. “Kino-Ikon”, vol. 25, no. 2 (50).

Palúch, M. (2021b). Privlastnený film – filmový archív, história, (post)avantgardné prístupy. “Slovenské divadlo”, vol. 69, no. 2.

Taleb, N. (2007). Black Swan. The impact of the highly improbable. New York: Random House.

White, H. (1973). Metahistory. The Historical Imagination in Nineteenth-century Europe. Baltimore & London: Johns Hopkins University Press.

White, H. (1978). Tropics of Discourse: Essays in Cultural Criticism. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Opublikowane

2023-12-28

Jak cytować

Mišíková, K. (2023). A Future Archive of Identity. Stories and Tropes of Contemporary Slovak Nonfiction Cinema. Panoptikum, (30), 81–99. https://doi.org/10.26881/pan.2023.30.05