Polskie, czyli jakie? Kino polskie w oczach odbiorcy brytyjskiego (na wybranych przykładach z lat 2008-2018)

Autor

  • Barbara Giza Uniwersytet SWPS

DOI:

https://doi.org/10.26881/pan.2019.21.07

Słowa kluczowe:

Polish cinema, national cinema dominants, critical reception

Abstrakt

The article aims to show how contemporary Polish cinema has been received in “Sight&Sound” magazine post 2004, after Poland joined the EU. The author attempts to answer the following questions: has the British audience changed their perception of Polish cinema? Have the traits associated with the Polish Film School – the horrible experience of war, love of freedom, Polish romanticism focused on the individual, the truth (of the social kind, and free from constraining patterns), distinctive form, allusiveness and attachment to national symbols – been transformed in any way, and whether this has been reflected in articles published in “Sight&Sound”.

The conclusion seems clear: there is little difference in how British audiences perceive contemporary Polish cinema, as they still heavily associate it with the subject matter and the directors of the Polish Film School (Wajda, Kawalerowicz).

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bertolini A. (1962), Il cinema polacco, Quaderni di «Conoscersi». Rzym. Cyt. za: Płażewski J. (1981), Trzydzieści pięć lat kina polskiego, „Przegląd Humanistyczny” 1981, nr 4.

Brooke M. (2015), Sounds of the Underground, „Sight & Sound”, XXV. 1.

Brooke M. (2015), Magnetic Pole, „Sight & Sound”, XXV. 8.

Czubkowska S. (2018), Sztuka kochania polskiego kina, „Dziennik. Gazeta Prawna”, nr 7.

Gant Ch. (2012), The Numbers: Polish Cinema in the UK, „Sight & Sound”, XXII.

Giza B. (2017), Ku transnarodowości. Sukcesy polskiego kina na Festiwalu w Cannes 1946- 1966 w korespondencjach publikowanych przez magazyn «Film», [w:] S. Jagielski, M. Pod- siadło (red.), Kino polskie jako kino transnarodowe, Kraków: Universitas.

Insdorf A. (2015), The Cinema of Wojciech Has, http://hcl.harvard.edu/hfa/fil- ms/2015marmay/has.html, (dostęp: 1.09.2016).

Kosińska K. (2016), Brytyjczycy o Polakach, czyli jak pisano o polskim kinie w brytyjskim piśmie „Sight & Sound” w latach 50. i 60., „Kwartalnik Filmowy”, nr 95.

Lewicki A. (2016), Międzynarodowa recepcja kina polskiego, „Kwartalnik Filmowy”, nr 95.

Lubelski T. (2009), Wstęp, [w:] T. Lubelski, M. Stroiński (red.), Kino polskie jako kino narodowe, Kraków: Universitas.

Michałek B. (1966), Festiwal konfliktów, „Film”, nr 23.

Płażewski J. (1993), 75 najważniejszych międzynarodowych festiwali filmowych za granicą, „Film na Świecie”, nr 1.

Porton R. (2015), Demolitions and Demons, „Sight & Sound”, XXV. 12.

Romanowska D. Młode pokolenie producentów, http://www.sfp.org.pl/baza_wie- dzy,288,23566,1,1,Mlode-pokolenie-producentow.html, (dostęp: 1.09.2016).

Rayns T. (2017), Stardust Memories, „Sight & Sound”, XXVII. 1.

Rayns T. (2018), Cold War, „Sight & Sound”, XXVIII. 9.

Rutkowska T., Film polski na świecie, [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. E. Zajiček (red.), Warszawa: Instytut Kultury.

E. Szponar (2016), Polskie kino (trans)narodowe, http://film.onet.pl/artykuly-i-wywiady/ polskie-kino-trans-narodowe/h6fv8r, (dostęp: 1.08.2016).

Romney J. (2018), A Time to Love, „Sight & Sound”, XXVIII. 9.

Thompson D. (2015), Pole to Pole, „Sight & Sound”, XXV. 5.

Thompson D. (2017), Boro: Walerian Borowczyk, „Sight & Sound”, XXVII. 7.

Vincendeau G. (2018), Marie Curie: The Courage of Knowledge, „Sight & Sound”, XXVIII. 1.

Wyżyński A. (2007), Zagraniczne echa [w:] S. Kuśmierczyk, S. Zawiśliński (red.), Głosy wolności. 50 lat polskiej szkoły filmowej, Warszawa: Skorpion.

Z. G. (1961). Z prasy zagranicznej, „Film”, nr 23.

Pobrania

Opublikowane

2019-12-18

Jak cytować

Giza, B. (2019). Polskie, czyli jakie? Kino polskie w oczach odbiorcy brytyjskiego (na wybranych przykładach z lat 2008-2018). Panoptikum, (21), 118–136. https://doi.org/10.26881/pan.2019.21.07

Numer

Dział

Varia