Film Education-Related Supplemental Education and In-Service Training of Teachers in Poland (2010–2015)

Autor

  • Anna Równy University of Gdańsk

Słowa kluczowe:

film literacy, film education

Abstrakt

This article collects information on the functioning of the system of teacher training and development in the field of film education in Poland, and proposes how the process of self-education in this area may progress. The author focuses on the most popular forms, reaching broad audiences. The starting point in the text is a discussion about the place of film education in the Polish education system, and an analysis of syllabuses. The author also attempts to analyse the direction of activities related to the development of film education methodology in Poland, reviewing the activities of individual academic centres. In the latter part of the text, she describes the content and organisational concepts of cyclical and nationwide projects. A separate paragraph is devoted to online resources for the improvement, and consequent self-education of teachers in the area of film education. The article’s conclusion contains suggestions for systemic actions which would make it possible to raise the profile of this field of education, or even help make film education a school subject.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bobiński, W. (1994). Idę do kina, czyli co każdy kinoman wiedzieć powinien. Kraków: Wydawnictwo Baran i Suszyński.

Ciszewska, E. (2016). “Jeszcze nie przełom.” Kino, no. 3.

Filmoteka Szkolna. http://www.ceo.org.pl/pl/filmotekaszkolna/ (access: 31.03.2015).

Górecka, D. (2014). Film jako narzędzie realizacji wymagań podstawy programowej kształcenia ogólnego, [in:] D. Górecka, D. Gołębiowska (eds.), Edukacja filmowa na zajęciach szkolnych i pozaszkolnych. Poradnik dla dyrektorów placówek oświatowych, wychowawców, edukatorów filmowych. Warszawa: Sieć Kin Studyjnych i Lokalnych Filmoteki Narodowej.

Hendrykowski, M. (ed.) (1996). Poloniści o filmie. Poznań: Wydawnictwo WiS.

Hernik, K. (ed.) (2015). Polscy nauczyciele i dyrektorzy w Międzynarodowym Badaniu Nauczania i Uczenia się TALIS 2013. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Journal of Laws of 2014, item 803. Core Curriculum of 2008 with amendments concerning primary schools of 2014. https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2014/08/ (access: 20.05.2016).

Lesson Plans. “Door Open to Cultures.” http://otwartedrzwidokultury.pl/index.php/strefaedukacji/ scenariusze-i-materialy/ (access: 20.05. 2016).

Lewicki, B. W. (1985). Teoretyczne podstawy i założenia wiedzy o filmie w szkole, [in:] J. Koblewska, M. Butkiewicz (eds.), Edukacja filmowa w szkole podstawowej i średniej. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej. http://www.nhef.pl/edukacja/artykul.do?id=747 (access: 20.05. 2016).

Nurczyńska-Fidelska, E. (1989). Edukacja filmowa na tle kultury literackiej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Nurczyńska-Fidelska, E., Parniewska, B., Popiel-Popiołek, E., Ulińska, H. (1993). Film w szkolnej edukacji humanistycznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Okoń, W. (2004). Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie ŻAK. Podyplomowe.pl. http://www.podyplomowe.pl/swps-warszawa/studia-podyplomowe/rozwojosobisty/ nowe-filmoznawstwo (access: 20.05.2016).

Plisiecki, J. (1993). Metodyka pracy z filmem wśród dzieci i młodzieży. Warszawa: Centrum Animacji Kulturalnej.

Równy, A. (2014). Jak rozwija się edukacja filmowa w Polsce. http://www.sfp.org.pl/ baza_wiedzy,297,18539,1,1,Jak-rozwija-sie-edukacja-filmowa-w-Polsce-Raport.html (access: 31.03.2015).

Opublikowane

2017-06-30

Jak cytować

Równy, A. (2017). Film Education-Related Supplemental Education and In-Service Training of Teachers in Poland (2010–2015). Panoptikum, (18), 56–68. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/panoptikum/article/view/634