The Yugoslav imaginary of Marko Vidojkovic in the novel "E baš vam hvala"

Autor

  • Ewelina Chacia Uniwersytet Gdański

DOI:

https://doi.org/10.26881/pan.2021.26.13

Słowa kluczowe:

Yugoslavia, alternative history, science fiction, theory of possible worlds

Abstrakt

Although it has not formally existed for over thirty years, Yugoslavia continues to be an attractive subject for literature. Against two dominant currents of prose orbiting the SFRY – the settlement and nostalgic one, Marko Vidojkovic’s novel E baš vam hvala stands out with its attempt to answer the question: what would Yugoslavia be like in 21st century if it had not fallen apart. In this article this alternative scenario is considered in the context of close literary genres: science fiction and alternative histories.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bečejski, M. (2020). Jedna nostalgična kontrapripovest: E baš vam hvala Marka Vidojkovića, „Philological Studies” no. 18, 1.

Będkowski, L. (1994). Science fiction jako odmiana literatury imaginacyjnej, „Prace Naukowe WSP w Częstochowie, seria Filologia Polska – Historia i Teoria Literatury”, z. 4,, Częstochowa.

Chomiuk, A. (2014). Utopie współczesnej prozy fantastycznonaukowej, „Ethos” 27, nr 3.

Fulińska, A. (2003). Dlaczego literatura popularna jest popularna?, „Teksty Drugie”, no. 4.

Gordić Petković, V. (2018). Jugoslavija u postjugoslovenskoj prozi – književnost i pamćenje. in „Kultura”, br 161.

Jagiełło-Szostak, A. (2012). Jugonostalgia – pozostałość po wieloetnicznej Jugosławii, „Wschodnioznawstwo”, no. 6.

Kubiński, G. (2008). Narodziny podmiotu wirtualnego. Narracja, Dyskurs, Deixis, Kraków: Nomos.

Lemann, N. (2012). Słownik rodzajów i gatunków literackich. Gazda, G., Tynecka-Makowska, S. (eds.). Warszawa: PWN.

Lemann, N. (2016). Historie alternatywne – pomiędzy pisarstwem historycznym a fantastycznym, czyli czasem tertium est datur… „Poznańskie Studia Polonistyczne, Seria Literacka”, no. 28.

Lemann, N. (2019). Historie alternatywne i steampunk w literaturze. Archipelagi badawczo -interpretacyjne. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Lichański, J., Kajtoch, W., Trocha, B. (2015) Literatura i kultura popularna. Metody: propozycje i dyskusje, Wrocław: Pracownia Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów.

Owczarek, B. (2011). Narracyjność literatury popularnej. in „Kultura popularna – części i całości. Narracje w kulturze popularnej. Studia Pragmalingwistyczne. Rocznik Instytutu Polonistyki Stosowanej Wydziału Polonistyki UW”. Warszawa.

Pater, M. (2011). O „możliwości” w konwencji science fiction (na przykładzie prozy Stanisława Lema). „Roczniki Humanistyczne” XIX, z. 1.

Topolski, J. (1999). Refleksje na temat historii alternatywnej. „Przegląd Humanistyczny”, Tom 43, no. 2/3 (353/354).

Sugiera, M. (2017). Praktyki kontrfaktualne w narracjach naukowych i fikcjonalnych. „Teksty Drugie”, z. 1.

Vidojković, M. (2017). E baš vam hvala. Beograd: Laguna.

Wąsowicz, M. (2016). Historie alternatywne w literaturze polskiej: typologia, tematyka, funkcje. „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, LIX, z. 2.

Opublikowane

2021-10-19 — zaktualizowane 2021-10-19

Jak cytować

Chacia, E. (2021). The Yugoslav imaginary of Marko Vidojkovic in the novel "E baš vam hvala". Panoptikum, (26), 275–285. https://doi.org/10.26881/pan.2021.26.13

Numer

Dział

Varia