Methods of Film Education for Children and Teenagers – Selected Issues

Autor

  • Dorota Gołębiowska The Central Cabinet for Film Education
  • Anna Kołodziejczak The Central Cabinet for Film Education
  • Maciej Dowgiel The Central Cabinet for Film Education
  • Ewa Kanownik The Central Cabinet for Film Education

DOI:

https://doi.org/10.26881/pan.2017.18.05

Abstrakt

The article describes teaching techniques used in film education in schools (at every level) and outside schools. All techniques described in the article are placed within the context of Polish didactics and delineate the evolution of dominant approaches to film education and regulations determining the work of teachers and film educators. The article discusses various factors that need to be taken into consideration when selecting the most appropriate teaching techniques and describes the main film didactic methods with a special focus on participation stimulating techniques. Finally, the article provides a brief overview of various teaching techniques utilised in extracurricular film education, with reference to existing procedural demands. The article is based on theoretical knowledge as well as the authors’ practical experience.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Aumont, J., Marie, M. (2011). Analiza filmu (przeł. Maria Zawadzka). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Barthes, R. (1977). The Death of the Author, [in:] Image Music Text. London: Fontana Press.

Chrząstowska, B., Wysłouch, S. (1987). Poetyka stosowana. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Gałązka, E. (2007). Rola zajęć pozalekcyjnych w szkole. http://edukator.koweziu.edu.pl/285/ (access: 18.06.2016).

Goźlińska, E. (1997). Słowniczek nowych terminów w praktyce szkolnej. Warszawa: Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

Hajdukiewicz, M., Polak, M. (2011). Jak pracować z filmem. http://www.ceo.org.pl/pl/ filmoteka/news/jak-pracowac-z-filmem (access: 18.06.2016).

Journal of Laws of 2009, no. 4, item 17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół [Decree of the Minister of National Education from 23 December 2008 on the Core Curriculum for early childhood education and care and general education in all school types].

Journal of Laws of 2012, item 977. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół [Decree of the Minister of National Education from 27 August 2012 on the Core Curriculum for early childhood education and care and general education in all school types].

Journal of Laws of 2014, item 803. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół [Decree of the Minister of National Education from 30 May 2014 amending the decree on the Core Curriculum for early childhood education and general education in all school types].

Koblewska, J., Butkiewicz, M. (eds.). (1985). Edukacja filmowa w szkole podstawowej i średniej. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Książek-Szczepanikowa, A. (1996). Ekranowy czytelnik – wyzwanie dla polonisty. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Lewicki, B. W. (1995). Młodzież przed ekranem, [in:] Lewicki, B. W. O filmie. Wybór pism. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Mirska-Czerwińska, A. (2010). Jak pracować z filmem na zajęciach szkolnych – wybór metod, [in:] M. Hajdukiewicz, S. Żmijewska-Kwiręg (eds.). Filmoteka Szkolna. Materiały pomocnicze. Scenariusze zajęć i materiały pomocnicze dla nauczycieli. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Nagajowa, M. (1990). ABC metodyki języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Nurczyńska-Fidelska, E. (1993). Film w szkolnej edukacji humanistycznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Okoń, W. (2001). Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie ŻAK.

Siemieniecki, B. (2007). Pedagogika medialna. Podręcznik akademicki, vol. 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Skoczylas, L. (1975). Jak kinoteatr wychowuje naszą młodzież?, [in:] J. Bocheńska (ed.). Polska myśl filmowa. Antologia tekstów z lat 1898–1939. Wrocław: Ossolineum.

Walczak, A. (2014). Edukacja filmowa na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych – podstawy prawne, [in:] D. Górecka, D. Gołębiowska (eds.). Edukacja filmowa na zajęciach szkolnych i pozaszkolnych. Warszawa: Wydawnictwo Raabe.

Opublikowane

2017-12-29

Jak cytować

Gołębiowska, D., Kołodziejczak, A., Dowgiel, M., & Kanownik, E. (2017). Methods of Film Education for Children and Teenagers – Selected Issues. Panoptikum, (18), 70–88. https://doi.org/10.26881/pan.2017.18.05