An Obstacle to Overcome: Problematic Issues Concerning Early Childhood Film and Media Education in Poland. The New Horizons Association Model as a Solution

Autor

  • Kamila Żyto Uniwersytet Łódzki

DOI:

https://doi.org/10.26881/pan.2017.18.06

Słowa kluczowe:

film literacy, film education

Abstrakt

Film and media education in the case of preschool-age-children is a particularly complicated matter. There are many different factors, including the question of methodology, challenges which stem from the learning abilities and skills of young children that should be discussed. The article on the one hand tries to indicate the main obstacle that preschool audiovisual education in Poland deals with. But on the other hand it presents and describes as a case study the New Horizons Association projects dedicated to children age 3–7. As the New Horizons are a nongovernmental organisation, the kind of solution they propose does not solve all the problems and is limited and restricted. In the final part of the article I critically try to refer to, what is still for many, an exceptional proposition.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

A Framework for Film Education (2015), http://www.koalicjafilmowa.pl/admin/reports/%20bfia- framework-for-film-education-brochure-2015-06-12.pdf (access: 20.08.2017).

Depta, H. (1975). Film i wychowanie. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Dzieciakinahoryzoncie.pl. http://dzieciakinahoryzoncie.pl/kino-dzieci-pro/ (access: 03.10.2017).

Godzic, W., et al. (2000). Raport o stanie edukacji medialnej w Polsce.

Godzic, W., Rudzińska, L., Kowalewska, M. (2015). Świat, który potrzebuje edukacji medialnej. Poznanie, terapia, wyzwanie, [in:] M. Federowicz, S. Ratajski (eds.), O potrzebie edukacji medialnej w Polsce. Warszawa: Polish National Committee for Unesco, The National Broadcasting Council.

Grawon-Jaksik, A., Materska-Samek, M. (2016). Czy kinematografia kręci się wokół dzieci? Kondycja kinematografii dla dzieci i analiza uwarunkowań edukacji filmowej dzieci do 12 roku życia. Kraków: Fundacja Rozwoju Kina.

Huk, T. (2013). Media jako czynnik wspierający rozwój dziecka w wieku przedszkolnym. www. ktime.up.krakow.pl/symp2013/referaty_2013_10/huk.pdf (access: 10.03.2017).

Journal of Laws of 2014, item 803. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 zmieniającym rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół [Decree of the Minister of National Education from 30 May 2014 amending the decree on the Core Curriculum for early childhood education and general education in all school types]. https://www.librus.pl/wp-content/ uploads/2014/10/D20140803.pdf (access: 20.08.2017).

Kinonh.pl. http://www.kinonh.pl/artykul.do?id=1519 (access: 03.10.2017).

Kosiński, D., Katafiasz, O., Marszałek, A. (2008). Standardy edukacji filmowej i teatralnej, [in:] A. Białkowski (ed.), Standardy edukacji kulturalnej: materiały do konsultacji środowiskowej. Warszawa: Fundacja Polskiej Rady Muzycznej.

Kotarba-Kańczugowska, M. (2011). “Kilka uwag o wychowaniu przedszkolnym w Polsce na europejskim tle porównawczym.” Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja, 2 (54).

Kruszewska, A. (2013). Mass media i edukacja, [in:] Aktuálne otázky prírodovedno-technických predmetov a prierezových tém v primárnej edukácii. ONLINE KONFERENCIA 23–25.10.2013, Table 2. https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Kancir1/subor/Kruszewska.pdf (access: 03.10.2017).

Look again! A teaching guide to using film and television with three- to eleven-year-olds (2003). London: BFI Education. http://www.bfi.org.uk/sites/bfi.org.uk/files/downloads/bfi-educationlook- again-teaching-guide-to-film-and-tv-2013-03.pdf (access: 22.08. 2017).

Men.gov.pl (2016). Wychowanie przedszkolne w Polsce. February 16. https://men.gov.pl/zycieszkoly/ wychowanie-przedszkolne/przedszkola/wychowanie-przedszkolne-w-polsce.html (access: 10.03.2017).

Ofcom.org.uk (2014). Children and Parents: Media Use and Attitude Report. October. https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0027/76266/childrens_2014_report.pdf? lang=default (access: 03.10.2017).

Smołalski, A. (2013). “Recenzja czasopisma Nowe Horyzonty Edukacji.” Forum Oświatowe, 1(48), 161–163. Retrieved from: http://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/89 (access: 22.08.2017).

Suska Lidia, Projekt edukacji filmowej w kształtowaniu postaw proekologicznych dzieci w wieku przedszkolnym (Project for Film Education in Shaping Pro-ecological Attitudes Among Preschool Children). www.przedszkola.edu.pl/_publikacje06/Artykul_o_edukacji_filmowej.doc (access: 22.08.2017).

Wróblewka, A. (2014). Siła przymusu a siła talentu, [in:] J. Armata, A. Wróblewska (eds.), Polski film dla dzieci i młodzieży. Warszawa: Fundacja “Kino”.

Opublikowane

2017-12-29

Jak cytować

Żyto, K. (2017). An Obstacle to Overcome: Problematic Issues Concerning Early Childhood Film and Media Education in Poland. The New Horizons Association Model as a Solution. Panoptikum, (18), 89–105. https://doi.org/10.26881/pan.2017.18.06