Czasopismo powstaje z myślą o czytelnikach zainteresowanych historią sztuki i architektury, a tematycznie skupione jest na problematyce artystycznej szeroko rozumianego regionu basenu Morza Bałtyckiego. Sprofilowanie to nie ma charakteru wykluczającego, ale oznacza, że teksty poświęcone sztuce Gdańska, czy szerzej, Trójmiasta, Pomorza, północnych Niemiec, krajów Bałtyckich i Skandynawii stanowią główny trzon każdego tomu. Teksty zasadniczo publikowane są po polsku z anglojęzycznymi streszczeniami oraz po angielsku ze streszczeniami polskimi. Publikuje się także teksty lub streszczenia w języku niemieckim. Rocznik Porta Aurea znajduje się od 2013 roku na ministerialnej liście C czasopism punktowanych znajdujących się w bazie ERIH - European Reference Index for the Humanities (10 pkt). Od 2019 czasopismo objęte jest projektem Wsparcie dla Czasopism Naukowych MNiSW.