Dantiscum septentrionis, occidentis et totius orbis hodie emporium frequentissimum. Ægidius Dickmans großes Panorama von Danzig von 1617

Autor

  • Lars Olof Larsson Christian‑Albrechts‑Universität

Słowa kluczowe:

Aegidiusz Dickmann, panorama Gdańska, weduta, widoki Gdańska, panorama, akwaforta

Abstrakt

Nieco ponad sto lat temu w Bibliotece Królewskiej w Sztokholmie odkryto Wielką Panoramę Gdańska z 1617 r. Praca o dumnie brzmiącym tytule: DANTISCUM SEPTENTRIONIS; OCCIDENTIS ET TOTIUS ORBIS HODIE EMPORIUM FREQUENTISSIMUM jest drukowaną z siedmiu płyt akwafortą o nietypowej wielkości (53,7 × 258 cm). Grafika sygnowana jest „Aegidius Dickman Gedanensis fecit et excudebat 1617”, co oznacza, że autor w inskrypcji nazywa siebie gdańszczaninem, twórcą dzieła i jego wydawcą.

Nie są znane inne odbitki tej weduty. Zachowała się natomiast seria 14 Widoków Gdańska PRAECIPUOR LOCORUM ET AEDIFICIORUM QUAE IN URBE DANTISCANA VISUNTUR ADUMBRACIO, sygnowana przez Dickmana i datowana na 1617 r. Oba dzieła powstały prawdopodobnie w Gdańsku. Dickman wykonując tak dużą panoramę miasta, liczył zapewne na profity w przyszłości. Niestety, rok później na jego drodze stanął amsterdamski wydawca Pieter van der Keere, kopiując jego wedutę. Dickman, co wiemy ze źródeł, udał się w 1624 r. do Holandii, prawdopodobnie specjalnie po to, by przeciwstawić się takiemu procederowi. W Amsterdamie spotkał słynnego grafika i wydawcę – Claesa Jansza Visschera, i nawiazał z nim współpracę. W 1625 r. Visscher opublikował nowe wydanie 14 Widoków Gdańska Dickmana. Na ten sam rok może być datowana druga edycja Wielkiej Panoramy Gdańska wydana przez Visschera. Wcześniej uważano ją za kopię akwaforty Dickmana, ale wiele wskazuje na to, że została ona odbita, podobnie jak 14 Widoków Gdańska, z oryginalnych płyt Dickmana, a więc w porozumieniu z nim. Panorama wydana przez Visschera jest nieco mniejsza od pierwszej weduty Dickmana ze względu na fakt, że pominięto na niej wioskę Szkoty na południu miasta.

Głównym celem tekstu jest uchwycenie osobliwości Wielkiej Panoramy Gdańska autorstwa Dickmana na tle holenderskich widoków miast z tego okresu, przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na jej niezwykłą oryginalność. Służą temu porównania z kopią van der Keere’a i edycją weduty opublikowaną przez Visschera. Zależało mi również na dokładniejszym zbadaniu niektórych, nieuwypuklonych wcześniej aspektów weduty, zwłaszcza w odniesieniu do sztafażu na pierwszym planie i alegorii w partii nieba.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Behringer Wolfgang, Roeck, Bernd, Das Bild der Stadt in der Neuzeit 1400–1800, München 1999.

Besing Thomas, Produktion und Publikum – Aspekte der Herstellung, Verbreitung und Rezeption frühneuzeitlicher Stadtdarstellungen [In:] Behringer und Roeck, S. 94–100.

Braun Georg, Hogenberg Frans, Städte der Welt. Gesamtausgabe der kolorierten Tafeln 1572–1617, Hg. Stephan Füssel, Köln 2017.

Collijn Isak, Magnus Gabriel de la Gardies samling af äldre stadsvyer och historiska planscher i Kungl. Biblioteket (Kungl. bibliotekets handlingar 35. Årsberättelse för år 1912), Stockholm 1915.

Cuny Georg, Danziger Kunst und Kultur im 16. und 17. Jahrhundert, Bd. 1, Frankfurt am Main 1910.

Curicke Reinhold, Der Stadt Danzig historische Beschreibung (1687), Hg. Siegfried Rosenberg, Hamburg 1979.

Ehrensvärd Ulla, Kokkonen Pellervo, Nurminen Juha, Mare Balticum. 2000 Jahre Geschichte der Ostsee, Helsinki 1996.

Hoff Bert van‘t, Grote Stadspanorama’s, gegraveerd in Amsterdam sedert 1609, „Jaarboek van het Genootschap Amstelodamus“ 1955, 47, S. 81–131.

Hollstein’s Dutch and Flemish Etchings, Engravings and Woodcuts, c. 1450–1700, Bd. 9., 1953.

Hollstein’s Dutch and Flemish Etchings, Engravings and Woodcuts, c. 1450–1700, Bd. 38, 1991.

Hollstein’s German Etchings, Engravings and Woodcuts, c. 1400–1700, Bd. 6, 1960.

Jäger Eckhard (Hg.), Ægidius Dickmann und das Danziger Stadtbild um 1617 (mit Einführung und Kommentaren von Ernst Bahr), Lüneburg 1979.

Lingenberg Heinz, „Der älteste Grundrissplan Danzigs – ein Werk Anton Möllers?“ [In:] Unser Danzig, Bd. 1–2, 1984.

Meyer Hans, Die Danziger Stadtvedute in ihrer künstlerischen Würdigung (Diss.), Königsberg 1934.

Simon Maria, Claes Jansz. Visscher (unpublizierte Diss. Freiburg i. Br. 1958; ein Ex. In der Bibliothek des Kunsthistorischen Instituts der CAU Kiel).

Von Danzig nach Riga. Ansichten, Stadtpläne und Landkarten von Ost- und Westpreußen, Danzig und dem Baltikum aus der graphischen Sammlung des Germanischen Nationalmuseums, Nürnberg o.J.

Opublikowane

2020-12-22

Jak cytować

Larsson, L. O. (2020). Dantiscum septentrionis, occidentis et totius orbis hodie emporium frequentissimum. Ægidius Dickmans großes Panorama von Danzig von 1617. Porta Aurea, (19), 77–95. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/portaaurea/article/view/5170