Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny
prof. zw. dr hab. Dorota Klus-Stańska, Uniwersytet Gdański, Polska
Zastępca redaktora naczelnego
dr hab. Marzenna Nowicka, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
Sekretarz redakcji
dr Grażyna Szyling, Uniwersytet Gdański, Polska
Redaktorzy tematyczni
dr Alina Kalinowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
dr Małgorzata Kowalik-Olubińska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
dr hab. Agnieszka Nowak-Łojewska, prof. UG, Uniwersytet Gdański, Polska
dr hab. Helena Ostrowicka, prof. UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska
dr Wojciech Siegień, Uniwersytet Gdański, Polska
Redaktor językowy (język polski)
dr Małgorzata Dagiel, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
Redaktor językowy (język angielski)
dr Michał Daszkiewicz, Uniwersytet Gdański, Polska

Redaktor statystyczny
dr Paweł Atroszko, Uniwersytet Gdański, Polska
Redaktor działu promocji
dr Cezary Kurkowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska

Projekt okładki: Damian Muszyński
Projekt logo: Adam Stański
Skład i łamanie: Michał Janczewski