Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny
prof. zw. dr hab. Dorota Klus-Stańska,
Uniwersytet Gdański, Polska
Zastępca redaktora naczelnego
dr hab. Marzenna Nowicka, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
Sekretarze redakcji
dr Grażyna Szyling, Uniwersytet Gdański, Polska
dr Patrycja Brudzińska, Uniwersytet Gdański, Polska
Redaktorzy tematyczni
dr Małgorzata Kowalik-Olubińska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
Redaktor językowy (język polski)
dr Małgorzata Dagiel, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
Redaktor językowy (język angielski)
dr Michał Daszkiewicz, Uniwersytet Gdański, Polska

Redaktor statystyczny
dr Paweł Atroszko, Uniwersytet Gdański, Polska
Redaktor działu promocji
dr Bartosz Atroszko, Uniwersytet Gdański, Polska
dr Cezary Kurkowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska

Projekt okładki: Damian Muszyński
Projekt logo: Adam Stański
Skład i łamanie: Michał Janczewski