Telefony i komputery w codziennym życiu uczniów w młodszym wieku szkolnym

Autor

  • Agnieszka Lewicka-Zelent Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Agnieszka Pytka Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL w Lublinie

DOI:

https://doi.org/10.26881/pwe.2018.41.08

Słowa kluczowe:

telefon, komputer, Internet, dzieci w młodszym wieku szkolnym

Abstrakt

The daily use of multimedia brings a number of advantages and threats, especially for the development of school-age children, who more and more frequently move their real life to the virtual world. Hence, the aim of the research was to determine the importance of telephones and computers for children. The research was conducted among pupils from Class III and IV in two primary schools in the Lubelskie Voivodeship. The results of the research indicate the need to carry out preventive actions in the field of preventing cyber-dependences, with particular emphasis on the function of family relationships in the process of shaping the proper development of children.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Andrzejewska A. (2014), Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych. Aspekty teoretyczne i empiryczne. Warszawa, Difin.

Ciszewska K. (2016), Ryzyko uzależnienia od Facebooka jako jedna z kategorii zagrożeń związanych z użytkowaniem portali społecznościowych. W: E. Golbik-Madej (red.), Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w przestrzeni wirtualnej – teoria i praktyka. Gliwice, Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości.

Chojnacki L. (2013), Cyfrowych tubylców trzeba uczyć inaczej dlaczego i jak – wprowadzenie. W: P. Plichta, J. Pyżalski (red.), Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej. Łódź, Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Jędrzejczyk I. (2013), Metoda Krakowska wobec zaburzeń rozwoju dzieci. Z perspektywy fenomenologii, neurobiologii i językoznawstwa. Kraków, Centrum Metody Krakowskiej.

Kozak S. (2014), Patologia cyfrowego dzieciństwa i młodości. Przyczyny skutki i zapobieganie w rodzinach i szkołach. Warszawa, Difin.

Langier C. (2016), Miejsce i rola multimediów w życiu dzieci w młodszym wieku szkolnym. „Edukacja – Technika – Informatyka”, 2(16).

Livingstone S., Haddon L., Görzig A., Ólafsson K. (2012), Risks and safety on the internet: the perspective of European children: full findings and policy implications from the EU Kids Online survey of 9–16 year olds and their parents in 25 countries. http://eprints.lse.ac.uk/33731/1/Risks%20and%20safety%20on%20the%20internet(lsero).pdf, 14.07.2018.

Machnio D. (2014), Kiedy komputer staje się bogiem. Dziecko z epoki obrazkowej. „Świat i Słowo”, 1 (22).

Olszewska E. (2013), Uzależnienie od telefonu komórkowego jako nowe wyzwanie edukacji dla bezpieczeństwa. „Zeszyty Naukowe WSOWL”, 4(170).

Potoczna M. (2017), Szanse i zagrożenia wynikające z zastosowania mediów we wczesnej edukacji dziecka. „Edukacja – Technika – Informatyka”, 1(19).

van den Eijnden R., Spijkerman R., Vermulst A., van Rooij T, Engels R. (2010), Compulsive Internet Use Among Adolescents: Bidirectional Parent–Child Relationships. „Journal of Abnormal Child Psychology”, 38(1).

Wójcik Sz. (2016) Zagrożenia dzieci i młodzieży w Internecie. W: Dzieci się liczą 2017. Raport o zagrożenia bezpieczeństwa i rozwoju dzieci w Polsce. http://fdds.pl/wp-content/uploads/2017/07/fdds-dzsl2017-calosc.pdf, 14.07.2018.

Pobrania

Opublikowane

2018-06-30

Jak cytować

Lewicka-Zelent, A., & Pytka, A. (2018). Telefony i komputery w codziennym życiu uczniów w młodszym wieku szkolnym. Problemy Wczesnej Edukacji, 41(2), 78–88. https://doi.org/10.26881/pwe.2018.41.08