Czytając Korczaka (Zarys projektu badania dydaktycznego)

  • Aleksander Połonnikow Białoruski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. M. Tanka
  • Natalia Korczałowa Białoruski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. M. Tanka
Słowa kluczowe: praktyki czytelnicze, tekst pedagogiczny, ekspozycja gramatyczna, ekspozycja retoryczna, transformacja dydaktyczna, kryzys czytelnictwa

Abstrakt

The paper presents a number of problem research situations of reading in the University pedagogical training. The paper’s focus is on the Belarusian State Pedagogical University students’ addressing the heritage of the Polish pedagogue Janusz Korczak. Described are common readers’ strategies used by students in the process of learning and marginal textual tactics creating the possibilities of diversification of readers’ practices in class. The condition for such kind of transformation is Korczak’s specific design of pedagogical statement which enables him to act as a “screen” for students to project and implement their pedagogical experiences.

Bibliografia

Bauman Z. (2005), Individualizirovannoye obshchestvo. Moskva, Logos.

Goffman I. (2010), Lektsiya. W: T. Tyagunova, A. Polonnikov (red.), Akademicheskaya lektsiya: prepodavaniye i issledovaniye. Minsk, Izdatel’stvo BGU.

Kamińska A. (2012), Dzieło pedagogiczne Janusza Korczaka jako przykład Lévinasowskiej wrażliwości na Innego. http://www.pskorczak.org.pl/strony/pliki_pdf/kaminska_anna.pdf, 12.02.2019.

Klus-Stańska D. (2012), Wiedza, która zniewala – transmisyjne tradycje w szkolnej edukacji. „Forum Oświatowe”, 1(46).

Klus-Stańska D. (2016), Gdy słowa wiodą na manowce. Krótka rzecz o pułapce polskiej metodyki. „Problemy Wczesnej Edukacji”, 2(33).

Koryś I., Kopeć J., Zasacka Z., Chymkowski R. (2017), Stan czytelnictwa w Polsce w 2016 roku. Warszawa, Biblioteka Narodowa.

Man de P. (1986), Semiologia i retoryka. „Pamiętnik Literacki”, 2(77).

Manguel A. (2003), Moja historia czytania. Warszawa, Muza SA.

Melosik Z., Szkudlarek T. (2009), Kultura, tożsamość i edukacja: migotanie znaczeń. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Rudnicki Z. (2013), Pochwała marginesów. W: Z. Rudnicki (red.), Korczak na marginesach. Czytając „Pamiętnik” Starego Doktora. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM.

Sobolewska A. Od magii do mistyki. Powieści inicjacyjne Janusza Korczaka. http://www.pskorczak.org.pl/strony/janusz_korczak_nojk09.htm, 15.03.2019.

Szkłowski W.B. (2006), Sztuka jako chwyt. Tłum. R. Łużny. W: A. Burzyńska, M.P. Markowski (red.), Teorie literatury XX wieku. Antologia. Kraków, Znak.

Vygotskiy L.S. (1983), Istoriya razvitiya vysshikh psikhicheskikh funktsiy. W: L.S. Vygotskiy, So-braniye sochineniy. Moskva, Pedagogika.

Zenkin S., V devyanostyye ya obychno perevodil «diskurs» kak «tip rechi». https://gorky.media/context/v-devyanostye-ya-obychno-perevodil-diskurs-kak-tip-rechi/, 15.03.2019.

Zienkiewicz-Franczak E. (2016), Ekfraza, przekład intersemiotyczny, integracja: poszukiwanie właściwej ścieżki w dydaktyce polonistycznej. „Spotkania Humanistyczne”, 6.

Opublikowane
2019-09-30
Jak cytować
Połonnikow, A., & Korczałowa, N. (2019). Czytając Korczaka (Zarys projektu badania dydaktycznego). Problemy Wczesnej Edukacji, 46(3), 26-36. https://doi.org/10.26881/pwe.2019.46.03
Dział
Rozprawy i artykuły