Dziecko w środowisku pieniądza: przekonania podzielane przez dzieci w wieku 8–9 lat

Autor

  • Renata Raszka Uniwersytet Śląski

DOI:

https://doi.org/10.26881/pwe.2020.50.10

Słowa kluczowe:

dualistyczny charakter pieniądza, pojęcie „pieniądz”, wiedza potoczna, uczniowie III klasy szkoły podstawowej

Abstrakt

This article is a report from qualitative research conducted by the text’s author. Third grade primary school pupils who took part in the study have expressed their view of money by completing twelve incomplete sentences about money. The aim of the study was to find children’s shared beliefs about money. In accordance with the instrumental and symbolic nature of money there appear to be two main groups of phrases ending incomplete sentences. Some of children’s statements refer to instrumental understanding of money, that is, they relate to its value in use and economic functions. Other statements are connected with the symbolic nature of money, showing its psychological and social functions.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bałachowicz J. (2015), Nauczycielski dyskurs a konstruowanie podmiotowości dziecka. W: J. Bałachowicz, A. Witkowska-Tomaszewska (red.), Edukacja wczesnoszkolna w dyskursie podmiotowości. Studium teoretyczno-empiryczne. Warszawa, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Bauman T. (2013), Kompetencje badawcze a świadomość metodologiczna. W: T. Bauman (red.), Praktyka badań pedagogicznych. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Belk R.W., Wallendorf M. (1990), The sacred meaning of money. „Journal of Economic Psychology”, 11.

Berti A.E., Bombi A.S. (1981), The development of the awareness of money and its value: A longitudinal study. „Child Development”, 52.

Berti A.E., Bombi A.S. (1988), The child’s construction of economics. Cambridge, Cambridge University Press.

Furnham A., Argyle M. (2000), The psychology of money. London–New York, Routledge.

Gąsiorowska A. (2013), Skrócona wersja Skali postaw wobec pieniędzy (SPP-25). Dobór pozycji i walidacja narzędzia. T. 8. „Psychologia Społeczna”, 4(27).

Gąsiorowska A. (2014), Psychologiczne znaczenie pieniędzy. Dlaczego pieniądze wywołują koncentrację na sobie? Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gąsiorowska A., Zaleśkiewicz T., Wygrab S. (2012), Would you do something for me? The effects of money activation on social behaviour and social preferences in young children. „Journal of Economic Psychology”, 33(3).

Klus-Stańska D. (2004), Światy dziecięcych znaczeń – poszukiwanie kontekstów teoretycznych. W: D. Klus-Stańska (red.), Światy dziecięcych znaczeń. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Klus-Stańska D. (2018), Paradygmaty dydaktyki. Myśleć teorią o praktyce. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kochanowska E. (2018), Wiedza osobista dziecka w refleksji i praktyce nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Kupisiewicz M. (2004a), Edukacja ekonomiczna dzieci. Z badań nad rozumieniem wartości pieniądza i obliczeniami pieniężnymi. Warszawa, Wydawnictwo APS im. M. Grzegorzewskiej.

Kupisiewicz M. (2004b), Jak kształtuje się u dzieci rozumienie wartości pieniądza. Warszawa, Wydawnictwo APS im. M. Grzegorzewskiej.

Lachowicz-Tabaczek K. (2004), Potoczne koncepcje świata i natury ludzkiej. Ich wpływ na poznanie i zachowanie. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Lea S.E.G., Webley P. (2006), Money as tool, money as drug: The biological psychology of a strong incentive. „Behavioral and Brain Sciences”, 29.

Mishkin F.S. (2002), Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Rutkowiak J. (2012), Pieniądze a oddziaływania wychowawcze w warunkach rzeczywistości neoliberalnej. W: J. Rutkowiak, D. Wajsprych (red.), Między negacją a afirmacją – czy kryzys oddziaływań pedagogicznych? Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Uszyńska-Jarmoc J. (2013), Uczenie się dzieci jako warunek ich rozwoju i nabywania kompetencji kluczowych. W: J. Uszyńska-Jarmoc, B. Dudel, M. Głoskowska-Sołdatow (red.), Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji wczesnoszkolnej. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Uszyńska-Jarmoc J. (2016), Uczenie się a zarobki – dziecięce rozumienie problemów ekonomicznych świata dorosłych. „Problemy Wczesnej Edukacji”, 1(32).

Wąsowicz-Kiryło G. (2008), Psychologia finansowa. O pieniądzach w życiu człowieka. Warszawa, Wydawnictwo Difin.

Zaleśkiewicz T. (2011), Psychologia ekonomiczna. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zaleśkiewicz T. (2012), Symboliczna natura pieniędzy: ujęcie psychologiczne. „Chowanna”, tom specjalny.

Zwiernik J. (2015), Podejścia badawcze w poznawaniu wiedzy dziecka. W: J. Uszyńska-Jarmoc, M. Bilewicz (red.), Kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży. Teoria i badania. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Fundacja Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji Społeczno-Pedagogicznych.

Pobrania

Opublikowane

2020-11-18

Jak cytować

Raszka, R. . (2020). Dziecko w środowisku pieniądza: przekonania podzielane przez dzieci w wieku 8–9 lat. Problemy Wczesnej Edukacji, 50(3). https://doi.org/10.26881/pwe.2020.50.10

Numer

Dział

Rozprawy i artykuły