Bazgrota w twórczości plastycznej dziecka – obszar wciąż niedoceniany

  • Urszula Szuścik Uniwersytet Śląski w Katowicach
Słowa kluczowe: dziecko, bazgrota, twórczość, rysunek, edukacja

Abstrakt

The article is theoretical. It presents the value of scribble in the development of a child’s drawing creativity. As a result of the theoretical analysis of the problem of scribbling in a child’s drawing, the author defined the following features of the scribble, such as: dynamics of change, spontaneity of action, elementary kinesthetic in building a form, non-objectivity, own internal rhythm of drawing and painting, subjectivity, projection of the form of physical activity, fabulous content, novelty results, originality of the approach, expressiveness. The time for free scribbling of a child, which is assigned to him in his first stage of development of drawing creativity, is an important time for his creative development, motivation to learn and action, which will give him a good basis for further stages of his activities and learning.

Bibliografia

Arnheim R. (1978), Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka. Warszawa, WAiF.

Borzym I. (1968), O wychowaniu estetycznym i twórczości rysunkowej dzieci. W: L. Wołoszynowa (red.), Psychologia rozwojowa, wychowawcza i społeczna. Seria 2. T. 3. Warszawa, PWN.

Bruner J.S. (1978), Poza dostarczone informacje. Warszawa, PWN.

Cambier A. (1993), Aspekty genetyczne i kulturowe W: Ph. Wallon, A. Cambier, D. Engelhart, Rysunek dziecka. Warszawa, WSiP.

Cybulska-Piskorek J. (1976), Twórczość plastyczna dziecka w wieku przedszkolnym. Warszawa, WSiP.

Debesse M. (1988), Zdolności twórcze i zajęcia rozwijające ekspresję. W: M. Debesse, G. Mialaret (red.), Rozprawy o wychowaniu. Filozoficzne, psychologiczne i socjologiczne aspekty wychowania. T. 1. Warszawa, PWN.

Kellog R. (1969), Analyzing Children’s Art. California, National Press Books.

Kellog R., O’Dell S. (1967), The Psychology of Children’s Art. California, Del Mar.

Kielar-Turska M. (1992), Jak pomagać dziecku w poznawaniu świata. Warszawa, WSiP.

Lowenfeld V., Brittain W.L. (1977), Twórczość a rozwój umysłowy dziecka. Warszawa, PWN.

Łukaszewicz R. (2000), Dziecko pozostaje symbolem przyszłości. W: K. Leksicka, Dzieci w labiryncie świata. Wrocław, Fundacja Wolne Inicjatywy Edukacyjne.

Machón A. (2013), Children’s drawings. The Genesis and Nature of Graphic Representation a Developmental Study. Madrid, Fibulas Publishers.

Meyers H. (1957), Die Welt der kindlichen Bildnerei. Witten, Luther-Verlag.

Meyers H. (1971), Die Welt der kindlichen Bildnerei. Ravensburg, Auflage Otto Maier-Verlag.

Parnowska-Kwiatowska M. (1960), Bazgrota i rysunek dziecka. Warszawa, NK.

Piaget J. (1966), Studia z psychologii dziecka. Warszawa, PWN.

Piaget J. (1992), Mowa i myślenie dziecka. Warszawa, PWN.

Read H. (1976), Wychowanie przez sztukę. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Richter H.-G. (1997), Die Kinderzeichnung: Entwicklung ·Interpretation ·Ästhetik. Berlin, Cornelsen Verlag.

Stern A. (1959), Compréhension de l’art enfantin. Neuchâtel, Éditions Delachaux-Niestlé.

Szuman S. (1927), Sztuka dziecka. Psychologia twórczości rysunkowej. Warszawa, Książnica „Atlas”.

Szuman S. (1955), Rola działania w rozwoju umysłowym małego dziecka. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Szuman S. (1985a), Geneza przedmiotu. W: S. Szuman, Dzieła wybrane. T. 1: Studia nad rozwojem psychicznym dziecka. Wybór i oprac. M. Przetacznikowa, G. Makiełło-Jarża. Warszawa, WSiP.

Szuman S. (1985b), Obserwacje dotyczące tak zwanego synkretycznego spostrzegania u dziecka. W: S. Szuman, Dzieła wybrane. T. 1: Studia nad rozwojem psychicznym dziecka. Wybór i oprac. M. Przetacznikowa, G. Makiełło-Jarża. Warszawa, WSiP.

Szuman S. (1990), Sztuka dziecka. Psychologia twórczości rysunkowej. Warszawa, WSiP.

Szuścik U. (2006), Znak werbalny a znak plastyczny w rozwoju twórczości rysunkowej dziecka. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Szuścik U. (2019), Bazgrota w rozwoju twórczości plastycznej dziecka. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Trojanowska A. (1983), Dziecko i plastyka. Warszawa, WSiP.

Trojanowska-Kaczmarska A. (1971), Dziecko i twórczość. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN.

Wygotski L.S. (1978), Narzędzie i znak w rozwoju dziecka. Warszawa, PWN.

Wygotski L.S. (1989), Myślenie i mowa. Warszawa, PWN.

Opublikowane
2021-10-13
Jak cytować
Szuścik, U. (2021). Bazgrota w twórczości plastycznej dziecka – obszar wciąż niedoceniany. Problemy Wczesnej Edukacji, 52(1), 7-17. https://doi.org/10.26881/pwe.2021.52.01
Dział
Rozprawy i artykuły