Sytuacja prawna dzieci w Polsce po 1945 r. Wybrane aspekty z A.S. Makarenką w tle

  • Sylwia Różycka-Jaroś Uniwersytet Warszawski
Słowa kluczowe: prawo rodzinne, dobro dziecka, władza rodzicielska, wychowanie, karanie

Abstrakt

The time after 1945 is one of the most important moments in the process of developing children’s rights, because for the first time in the history of Polish legislation the established law had equalized the legal position of all children, abolishing all differences between those who were born in and outside of marriage. The analysis carried out in the text shows that the law established at that time was not only progressive in relation to the past, but it also kept up to date, about which, after the liberal breakthrough of 1989, we do not want to remember. The developed principles of exercising parental authority, with parents’ rights and duties equated, caused the concept of the child welfare to play a leading role in the interpretation of family law. The child welfare has therefore become the basic value that requires priority treatment. It is also important that after 1945 the process of eliminating children’s corporal punishment from the pre-school and school environment, and now also from the family circle, was initiated.

Bibliografia

Andrejew I. (1964), Oceny prawne karcenia nieletnich. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Demokratyczny Przegląd Prawniczy (1949), nr 8–9.

Gubiński A. (1961), Wyłączenie bezprawności czynu. Warszawa, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego.

Makiłła D. (2008), Historia prawa w Polsce. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Płaza S. (1997), Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, cz. I: X–XVIII w. Kraków, Księgarnia Akademicka Wyd. Naukowe.

Różycka-Jaroś S. (2012), Karcenie dzieci – czyn zabroniony czy okoliczność uchylająca bezprawność. Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Sokołowski T. (1987), Władza rodzicielska nad dorastającym dzieckiem. Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

Szer S. (1952), Prawo rodzinne. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Akty prawne

Dekret z dnia 25 września 1945 r. Prawo małżeńskie (Dz. U. 1945 nr 48 poz. 270).

Dekret z dnia 22 stycznia 1946 r. Prawo rodzinne (Dz. U. 1946 nr 6 poz. 52).

Dekret z dnia 14 maja 1946 r. Prawo opiekuńcze (Dz. U. 1946 nr 20 poz. 135).

Druk Sejmu Ustawodawczego, 1949/1950 nr 675.

Orzeczenie SN, OSP 1938, poz. 215.

Orzeczenie SN z dnia 6.X.1951 r. C 426/51 NP. 1952 nr 1.

Orzeczenie SN z dnia 6.X.1951 r. C 426/51 NP. 1952 nr 1.

Orzeczenie SN z dnia 7.04.1952 NP 1952, z. 8–9.

Orzeczenie SN z dnia 24.XI.1951 r., NP. 1952, z. 8–9.

Orzeczenie SN z dnia 22.XII.1951 r., NP. 1952, z. 7.

Orzeczenie SN z dnia 13/20.XI.1955 r., C 1964/52 OSNCP 1956, poz. 32.

Orzeczenie SN z dnia 26.IV.1958 r., OSNCP 1958, z. 3, poz. 90.

Orzeczenie SN z dnia 18.I.1945 r., NP. 1945 r., z. 5–6.

Orzeczenie SN z dnia 8.XI.1957 r., NP. 1958, z. 9.

Orzeczenie SN z dnia 7.VI.1950 r. nr C 522/50 PiP 1950 nr 11.

Ustawa z dnia 27 czerwca 1950 r. Kodeks rodzinny (Dz. U. 1950 nr 34 poz. 308).

Wyrok SN z dnia 17.I.1938 r., 3K 1529/37 OSP 1938, poz. 417.

Opublikowane
2017-09-28
Jak cytować
Różycka-Jaroś, S. (2017). Sytuacja prawna dzieci w Polsce po 1945 r. Wybrane aspekty z A.S. Makarenką w tle. Problemy Wczesnej Edukacji, 39(4), 69-75. https://doi.org/10.26881/pwe.2017.39.06