System wychowawczy Antoniego Makarenki jako podstawa do reorganizacji opieki nad dzieckiem osieroconym w świetle peerelowskiego czasopiśmiennictwa pedagogicznego

  • Andrzej Kołakowski Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe: Makarenko, kolektyw, wychowanie, komunizm, sieroctwo

Abstrakt

The aim of this article is to show the influence of Makarenko’s conception of upbringing on the reorganising of the orphan care system in the PRL. A valuable source of information on the subject are pedagogical periodicals, which enable us to reconstruct the degree to which Makarenko’s views were implemented and determine which of his ways and methods of upbringing caught on in Polish orphanages. The author also raises the question of how the collective upbringing system could be an inspiration for educators today.

Bibliografia

Drużnikow J. (1990), Zdrajca nr 1. Wniebowzięcie Pawlika Morozowa. Warszawa, Zebra.

Filipczuk H. (1956), O poznawaniu wychowanków. „Dom Dziecka”, 2.

Kamiński A. (1962), O trwałych i zmiennych składnikach pedagogiki makarenkowskiej. „Nowa Szkoła”, 11.

Kargul J. (1956), Praca z aktywem młodzieżowym. „Dom Dziecka”, 2.

Kolektyw podstawowy domu dziecka (artykuł odredakcyjny) (1955), „Dom Dziecka”, 2.

Kołakowski A. (2010), Opieka nad dzieckiem sierocym w województwie gdańskim w latach 1945– 1956. Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Lewin A. (1959), Perspektywy rozwoju metodyki wychowania (Analiza poglądów A. Makarenki). „Dom Dziecka”, 7.

Lewin A., Milewicz B. (1949), Dom dziecka. Wybrane zagadnienia z techniki pracy wychowawczej. Warszawa, Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

Makarenko A. (1955), Z doświadczeń kolonii im. M. Gorkiego, „Dom Dziecka”, 1.

Makarenko A. (1949), Cele wychowania. „Dzieci i Wychowawca”, 1.

Makarenko A. (1956), Dzieła, t. IV, Warszawa, Państwowy Zakład Wydawnictw Szkolnych.

Miedyński J. (1950), Antoni Makarenko: życie i twórczość pedagogiczna. Warszawa, Nasza Księgarnia.

Pawuła F. (1949), Przemówienie ob. Fr. Pawuły, dyrektora departamentu opieki na nad dzieckiem. „Dzieci i Wychowawca”, 4–5.

Polny R. (1949), Udział dzieci w pracach placówek opieki nad dzieckiem. „Dzieci i Wychowawca”, 2–3.

Theiss W. (1999), Zniewolone dzieciństwo. Warszawa, Żak.

Wiśniewski T. (1956) Moje doświadczenia z pracy z radą wychowanków. „Dom Dziecka, 2.

Woźnicka Z. (1949a), Artykuł wstępny. „Dzieci i wychowawca”, 4–5.

Woźnicka Z. (1949b), Wychowanie na placówkach opiekuńczo-wychowawczych. „Dzieci i Wychowawca”, 4–5.

Zbyszewska Z. (1958), Kilka uwag o naszym systemie wychowawczym. „Dom Dziecka”, 1.

Zbyszewska Z. (1949), Organizacja i wychowanie w domu dziecka. Warszawa, Państwowy Instytut Higieny Psychicznej.

Zespół dziecięcy (młodzieżowy) domu dziecka (artykuł odredakcyjny) (1956), Dom Dziecka” 2.

Opublikowane
2017-09-28
Jak cytować
Kołakowski, A. (2017). System wychowawczy Antoniego Makarenki jako podstawa do reorganizacji opieki nad dzieckiem osieroconym w świetle peerelowskiego czasopiśmiennictwa pedagogicznego. Problemy Wczesnej Edukacji, 39(4), 85-92. https://doi.org/10.26881/pwe.2017.39.08