Sprawozdanie z 6th Biennial Conference of International Froebel Society. Canterbury, 26–28 czerwca 2014 r.

Autor

  • Barbara Bilewicz-Kuźnia Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Aister. Early Childhood and Primary Education Early Childhood Education, Framework for earlylearning. (2009), National Council for Curriculum and Assesment.

Bobrowska-Nowak W.(1978), Zarys dziejów wychowania przedszkolnego. Część II. Wybórmateriałów źródłowych. Warszawa, WSiP.

Bronson M., (2000), Self-regulation in Early Chilhood. New York, Guilford Press.

Bruce T. (1991), Time to play in early childhood education and care. London, Hodder Arnold.

Bruce T. (1996), Helping young children to play. London, Hodder Arnold.

Bruce T. (2011) Cultivating creativity: babies, toodlers and early years. London, Hodder Education.

Bruce T. (2011), Early childhood eduction. London, Hodder Education.

Bruce T. (2011), Learning through play. London, Hodder Education.

Huizinga J. (2007), Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury. Warszawa, Wydawnictwo Aletheia.

Schrunk, D. H. and Zimmerman B.J. (eds) (2008), Motivationa nd self-regulated learning: Therory,Research and Aplications. Mahwah, NJ, Lavrence Erlbum.

Whitebread D. (2012), Developmental Psychology & Early Childhood Education. London, SAGE.

http://www.intfroebelsoc.org/froebel-conference-programme-and-abstracts.pdf, 28.06.2014.

http://www.communityplaythings.co.uk/products/wooden-toys, 28.06.2014.

www.intfroebelsoc.org, 28.06.2014.

www.froebeltrust.uk,28.06.2014.

http://www.froebeltrust.org.uk/newsletters/Newsletter-November-2013.pdf, 28.06.2014.

Pobrania

Opublikowane

2014-06-30

Jak cytować

Bilewicz-Kuźnia, B. (2014). Sprawozdanie z 6th Biennial Conference of International Froebel Society. Canterbury, 26–28 czerwca 2014 r. Problemy Wczesnej Edukacji, 25(2), 109–117. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/887