The learning environment as a space for changes

Autor

  • Jolanta Nowak Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Słowa kluczowe:

early education, culture of learning, learning environment, learning community

Abstrakt

Science is not a simple increase of knowledge, but a change in state of mind. This demands a personalized approach to the teaching/learning process, the consideration of new spaces serving to gain information and experiences, as well as making use of the dialogical nature of man to create a learning community. The child cannot be a background for teachers’ actions but an authentic real creator of his/her development. School should evolve from a socially and culturally authorised knowledge-transferring institution into an agency which will be a community of life and work. This paper focuses on selected aspects of a new culture of learning: constructive, self-regulated, situated and collaborative, that prepares the student for smooth functioning in a world marked by change.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Basińska A. (2011), Nauczyciel jako kreator aktywności dziecka w środowisku. In: H. Sowińska (red.), Dziecko w szkolnej rzeczywistości. Założony a rzeczywisty obraz edukacji elementarnej. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM.

Bateson G. (1996), Umysł i przyroda. Jedność konieczna. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bauman Z. (2011), 44 listy ze świata płynnej nowoczesności. Warszawa, Wydawnictwo Literackie.

Brown J.S. (1999), Sustaining the Ecology of Knowledge. “Leader to Leader”, no. 12.

Brown J.S., Collins A., Duguit P. (1989), Situated Cognition and the Culture of Learning. “Educational Researcher”, vol. 18 (1).

Bruner J. (2006), Kultura edukacji. Kraków, UNIVERSITAS.

De Corte E. (2013), Historyczny rozwój myślenia o uczeniu się. In: H. Dumont, D. Istance, F. Benavides (red.), Istota uczenia się. Wykorzystanie wyników badań w praktyce. Warszawa, Wolters Kluwer Polska SA.

Douglas T., Brown J.S. (2011), A New Culture of Learning: Cultivating the Imagination for a World of Constant Change. CreateSpace, Charleston.

Dumont H., Istance D. (2013), Analiza i tworzenie środowisk uczenia się XXI wieku. In: H. Dumont, D. Istance, F. Benavides (red.), Istota uczenia się. Wykorzystanie wyników badań w praktyce. Warszawa, Wolters Kluwer Polska SA.

Gattegno C. (2010), Towards a Visual Culture. Educating through Television. New York, Outerbridge & Dienstfrey.

Honore C. (2011), Pochwała powolności. Warszawa, Drzewo Babel.

Jarvis P. (1992), Paradoxes of Learning: on becoming an individual in society. San Francisco, Jossey-Bass.

Khan S. (2012), Akademia Khana. Szkoła bez granic. Poznań, Media Rodzina.

Klus-Stańska D., Kruk J. (2009), Tworzenie warunków dla rozwojowej zmiany poznawczej i konstruowania wiedzy przez dziecko. In: D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska (red.), Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania. Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Kruk J. (2009), Przestrzeń i rzeczy jako środowisko uczenia się. In: D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska (red.), Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania. Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Piaget J. (2006), Studia z psychologii dziecka. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Robinson K. (2010), Oblicza umysłu. Ucząc się kreatywności. Kraków, Wydawnictwo ELEMENT.

Spitzer M. (2013), Cyfrowa demencja. W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci. Słupsk, Dobra Literatura.

Sternberg R.J. (2001), Psychologia poznawcza. Warszawa, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.

The Partnership for 21st Century Skills, Learning Environments: A 21st Century Skills, Implementation Guide. http://p21.org/storage/documents/p21-stateimp_learning_environments.pdf, 7.08.2015.

Zimmerman B.J. (1994), Dimensions of Academic Self-Regulation: A Conceptual Framework for Education. In: D.H. Schunk, B.J. Zimmerman (red.), Self-regulation of learning and performance: Issues and educational applications. Hillsdale, Lawrence Erlbaum Associates.

Opublikowane

2016-04-06

Jak cytować

Nowak, J. (2016). The learning environment as a space for changes. Problemy Wczesnej Edukacji, 33(2), 143–151. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/900