„Rocznik Gdański” jest polskim czasopismem naukowym wydawanym od 1927 roku najpierw przez Towarzystwo Przyjaciół Nauki i Sztuki w Gdańsku, a od 1956 roku przez Gdańskie Towarzystwo Naukowe.

Przed wojną ukazało się 12 tomów „Rocznika Gdańskiego”. Po zakończeniu działań wojennych, 22 lipca 1945 roku Towarzystwo Przyjaciół Nauki i Sztuki wznowiło działalność, jednak tom 13 „Rocznika Gdańskiego”, z powodu trudności wydawniczych, ukazał się dopiero w 1954 roku. W 1956 roku Towarzystwo Przyjaciół Nauki i Sztuki zostało przekształcone w Gdańskie Towarzystwo Naukowe. „Rocznik” stał się organem GTN, nad którym pieczę sprawował Wydział I Nauk Społecznych i Humanistycznych GTN, powołany w 1957 roku. W 1975 roku, zgodnie z decyzją Polskiej Akademii Nauk, połączono „Rocznik” z „Libri Gedanenses”, dotychczasowym organem Biblioteki Gdańskiej PAN.

W roku 2019 (dokładnie 26 maja 2019) pomiędzy GTN i Uniwersytetem Gdańskim podpisane zostało Porozumienie, w myśl którego wydawcą „Rocznika Gdańskiego” został Uniwersytet Gdański, a w nazwie czasopisma dodano człon: „Czasopismo Gdańskiego Towarzystwa Naukowego”.

Adres strony internetowej czasopisma: http://rocznikgdanski.gtn.cba.pl/ 

Czasopismo jest też obecne na portalu https://www.ejournals.eu/

Ogłoszenia