Rada naukowa

prof. dr hab. Józef Borzyszkowski, Uniwersytet Gdański, Polska (przewodniczący)
prof. Dieter Bingen, Deutsches Polen-Institut, Niemcy
bp dr hab. prof. ChAT Marcin Hintz, Chrześcijańska Akademia Teologiczna
dr hab. Henryka Ilgiewicz, Lithuanian Culture Research Institute, Litwa
prof. dr Grażyna Kozaczka, Cazenovia College, Stany Zjednoczone Ameryki
prof. dr hab. Beata Możejko, Uniwerystet Gdański, Polska
prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński, Uniwersytet Gdański, Polska
prof. dr hab. Miloš Rĕznik, Deutsches Historisches Institut Warschau, Polska
dr hab. prof. UG Grzegorz Szamocki, Uniwersytet Gdański, Polska
prof. dr hab. Leonid O. Zashkilniak, Lwowski Uniwersytet Narodowy, Ukraina