Kontakt

Gdańskie Towarzystwo Naukowe
ul. Bielańska 5
80-851 Gdańsk

Główna osoba do kontaktu

prof. dr hab. Maria Mendel
Redaktor naczelna
Uniwersytet Gdański

Wsparcie techniczne

Agnieszka Kranich-Lamczyk