„Rocznik Gdański” jest polskim czasopismem naukowym wydawanym od 1927 roku najpierw przez Towarzystwo Przyjaciół Nauki i Sztuki w Gdańsku, a od 1956 roku przez Gdańskie Towarzystwo Naukowe.

Przed wojną ukazało się 12 tomów „Rocznika Gdańskiego”. Po zakończeniu działań wojennych, 22 lipca 1945 roku Towarzystwo Przyjaciół Nauki i Sztuki wznowiło działalność, jednak tom 13 „Rocznika Gdańskiego”, z powodu trudności wydawniczych, ukazał się dopiero w 1954 roku. W 1956 roku Towarzystwo Przyjaciół Nauki i Sztuki zostało przekształcone w Gdańskie Towarzystwo Naukowe. „Rocznik” stał się organem GTN, nad którym pieczę sprawował Wydział I Nauk Społecznych i Humanistycznych GTN, powołany w 1957 roku. W 1975 roku, zgodnie z decyzją Polskiej Akademii Nauk, połączono „Rocznik” z „Libri Gedanenses”, dotychczasowym organem Biblioteki Gdańskiej PAN.

W roku 2019 (dokładnie 26 maja 2019) pomiędzy GTN i Uniwersytetem Gdańskim podpisane zostało Porozumienie, w myśl którego wydawcą „Rocznika Gdańskiego” został Uniwersytet Gdański, a w nazwie czasopisma dodano człon: „Czasopismo Gdańskiego Towarzystwa Naukowego”.

Adres strony internetowej czasopisma: http://rocznikgdanski.gtn.cba.pl/ 

Ogłoszenia

Call for papers 2021

2021-04-20

Redakcja „Rocznika Gdańskiego GTN” zaprasza do przesyłania tekstów naukowych w języku polskim lub angielskim, czy innym spośród języków kongresowych, do aktualnie przygotowywanego tomu LXXXI (81) za rok 2021, poświęconego gdańskiej nauce i gdańskim towarzystwom naukowym, i naukę popularyzującym. Przygotowywany tom będzie jubileuszowy, obchodzący 100-lecie powstania TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ NAUKI I SZTUKI (TPNiS, 1922), którego tradycje kontynuuje Gdańskie Towarzystwo Naukowe. 

Przyjmujemy wcześniej niepublikowane opracowania w kategoriach: artykuły – studia, relacje i komunikaty badawcze; recenzje, sprawozdania, rozmowy. Szczegółowe zasady dotyczące przygotowania tekstów - zob.: „Dla autorów”. Termin nadsyłania tekstów do tomu nr 81 upływa  30 września 2021. Teksty prosimy kierować na adres: beata.mozejko@ug.edu.pl lub biuro@gtn.gda.pl  

Przeczytaj więcej na temat Call for papers 2021