Zespół redakcyjny

Redaktor naczelna:

prof. dr hab. Maria Mendel, Uniwersytet Gdański, Polska

Sekretarze redakcji:

dr Maciej Bakun, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Polska
dr Marcin Boryczko, Uniwersytet Gdański, Polska
dr Paweł Bykowski, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni, Polska
dr Agnieszka Pawłowska-Kubik, Gdański Uniwersytet Medyczny, Polska

Redaktorzy tematyczni:

dr Jarosław Balcewicz , Gdańskie Towarzystwo Naukowe (zarządzanie, ekonomia)
dr Sylwia Bykowska, Polska Akademia Nauk, Polska (historia Gdańska, historia PRL, stosunki narodowościowe na Pomorzu)
dr hab. Tomasz Chinciński. Muzeum II Wojny Światowej, Polska (historia XX wieku – okres międzywojenny i II wojna światowa)
dr Daniel Gucewicz, Instytut Pamięci Narodowej, Polska (dzieje kościołów i związków wyznaniowych po II wojnie światowej)
prof. dr hab. Małgorzata Książek-Czermińska, Uniwersytet Gdański, Polska (filologia polska, nauki o literaturze)
mgr Małgorzata Łukianow, Polska Akademia Nauk, Polska (historia mówiona, pamięć społeczna, polityka historyczna, Powiśle)
dr Janusz Mosakowski, Uniwersytet Gdański, Polska (literatura polsko-niemiecka)
dr Piotr Paluchowski, Gdański Uniwersytet Medyczny, Polska (historia nowożytna)
dr hab. prof. UG Dorota Rancew-Sikora, Uniwersytet Gdański, Polska (antropologia i socjologia)
dr Magdalena Izabella Sacha, Uniwersytet Gdański, Polska (kulturoznawstwo)
dr hab. prof. UG Anna Paner, Uniwersytet Gdański, Polska (historia średniowiecza)
prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek, Uniwerystet Gdański, Polska (filozofia i pedagogika)
dr Agnieszka Wołodźko, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Polska (kultura i sztuka, historia sztuki)

Redaktor statystyczny:

dr Joanna Sadkowska, Uniwersytet Gdański, Polska

Redaktorzy językowi:

dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, Uniwersytet Gdański, Polska (język niemiecki)
dr Aleksandra Kurowska-Susdorf, Akademia Marynarki Wojennej, Polska (język angielski)
dr Agnieszka Pawłowska-Kubik, Gdański Uniwersytet Medyczny, Polska (język polski)

Redaktorzy techniczni:

dr Michał Wera (strona internetowa czasopisma)