Recenzenci

dr Mariusz Brodnicki, Uniwersytet Gdański, Polska
dr hab. prof. UKW Mariusz Cichosz, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska
dr Karolina Ciechorska-Kulesza, Uniwersytet Gdański, Polska
dr hab. prof. ASP Jacek Dominiczak, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Polska
prof. dr hab. Krzysztof Jakubiak, Uniwersytet Gdański, Polska
prof. dr hab. Michał Klimecki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
prof. dr hab. Dariusz Kubinowski, Uniwersytet Szczeciński, Polska
dr Tomasz Maliszewski, Akademia Pomorska w Słupsku, Polska
dr hab. prof. SGH Joanna Modrzejewska-Leśniewska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
dr hab. Magdalena Nowak, Uniwersytet Gdański, Polska
prof. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz, Uniwersytet Opolski, Polska
dr hab. prof. DSW Paweł Rudnicki, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Polska
dr hab. Jolanta Muszyńska, Uniwersytet w Białymstoku, Polska
dr hab. prof. APS Jerzy Szmagalski, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Polska
prof. dr hab. Wiesław Theiss, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Polska
dr hab. Janusz Trupinda, Muzeum Zamkowe w Malborku, Polska
dr Sylwester Zielka, Uniwersytet Gdański, Polska