Tęskniąc za spójnością. Notatki o intertekstualności, kompozycji i koncepcji języka u Brunona Schulza

  • Rolf Fieguth Uniwersytet we Fryburgu

Abstrakt

Schulz was particularly predisposed to intertextuality, since his hometown was genuinely multilingual, with Polish and Yiddish as dominants. German, as the official language of the Austro-Hungarian administration and that of Lessing, Moses Mendelssohn, Goethe, Schiller, and Heine, was especially attractive to the educated Eastern European Jews, which applied also to Schulz’s mother who taught him Goethe’s ballad, “The Erlking.” On the other hand, such centers of modernism as Vienna, Lviv, Cracow, and Warsaw, which affected the young Schulz in his student years, were also francophilic so that the works of Flaubert, Baudelaire, Zola, Proust, Huysmans, Claudel, and Gide, as well as the philosophical writings of Bergson, must have influenced him, too.

Biogram autora

Rolf Fieguth, Uniwersytet we Fryburgu

Slawista, historyk Europy Wschodniej, germanista. Doktorat uzyskał w 1967 roku (Metafora i realność we wczesnych „Dziadach” Adama Mickiewicza). W latach 1967–1979 pracował na Uniwersytecie w Konstancji w zespole tłumaczy tekstów rosyjskich formalistów. Badał też lingwistykę romańską, strukturalizm praski i warszawski, fenomenologię oraz estetykę recepcji. W latach 1968–1969 przebywał na stażu w Warszawie (Instytut Badań Literackich PAN). Badał tu klasycyzm i preromantyzm w polskiej literaturze. Habilitował się w 1976 roku (slawistyka, literaturoznawstwo). Od 1983 profesor zwyczajny języków i literatur słowiańskich na uniwersytecie w szwajcarskim Fryburgu. W 1998 roku opublikował książkę Verzweigungen. Zyklische und assoziative Kompositionsformen bei Adam Mickiewicz (polski przekład: Rozpierzchłe gałązki. Cykliczne i skojarzeniowe formy kompozycyjne w twórczości Adama Mickiewicza, 2003). Przetłumaczył na język niemiecki m.in. Trans-Atlantyk Witolda Gombrowicza i Vade-mecum Cypriana Kamila Norwida. W roku 2001 otrzymał nagrodę polskiego Pen Clubu. Członek honorowy Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza.

Opublikowane
2015-03-02
Jak cytować
Fieguth, R. (2015). Tęskniąc za spójnością. Notatki o intertekstualności, kompozycji i koncepcji języka u Brunona Schulza. Schulz/Forum, (5), 31-54. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/schulz/article/view/2187
Dział
[odczytania]