Poprosiliśmy pięcioro schulzologów… Ankieta redakcji

Autor

  • Stefan Chwin Uniwersytet Gdański
  • Włodzimierz Bolecki Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
  • Jerzy Jarzębski Uniwersytet Jagielloński
  • Rolf Fieguth Uniwersytet we Fryburgu
  • Katarzyna Lukas Uniwersytet Gdański

DOI:

https://doi.org/10.26881/sf.2020.15.08

Słowa kluczowe:

Bruno Schulz, nieznane opowiadanie, archiwum, Wielka Wojna, literatura niemieckojęzyczna

Abstrakt

Finding by Piotr Szalsza two German language stories signed with the name “Bruno Schulz” could not be ignored by the editors of Schulz/Forum. Not yet recovered from the shock caused by the 14th issue, we are again facing a possible revelation. Unlike, however, in the case of the story titled “Undula” of 1922, which leaves no doubt that it is an early work by the author of The Cinnamon Shops, even if he preferred to use a penname, the question of the authorship of the two stories published in the Cetinjer Zeitung in 1917 and 1918 seems much more complicated. Perhaps without more research in the archives its resolution will be impossible. We asked four Schulz scholars for their opinions about the texts: Stefan Chwin, Włodzimierz Bolecki, Jerzy Jarzębski, Rolf Fieguth, and Katarzyna Lukas.

Downloads

Download data is not yet available.

Biogramy autorów

Stefan Chwin - Uniwersytet Gdański

Powieściopisarz, krytyk literacki, eseista, historyk literatury, grafik związany z Gdańskiem, profesor zwyczajny, pracuje na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Laureat nagrody im. Andreasa Gryphiusa – jednego z najważniejszych niemieckich wyróżnień literackich. Przełomowym momentem w jego karierze pisarskiej było ukazanie się powieści Hanemann (1995), przetłumaczonej na wiele języków obcych. Opublikował między innymi: Bez autorytetu (wspólnie ze Stanisławem Rośkiem, 1981), Romantyczna przestrzeń wyobraźni (1989), Krótka historia pewnego żartu (1991), Esther (1999), Kartki z dziennika (2004), Dolina Radości (2006), Samobójstwo jako doświadczenie wyobraźni (2010), Panna Ferbelin (2011), Samobójstwo i grzech istnienia (2013), Srebrzysko. Powieść dla dorosłych (2016).

Włodzimierz Bolecki - Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Teoretyk i historyk literatury, krytyk literacki, edytor, profesor zwyczajny, pracuje w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Autor licznych książek i artykułów poświęconych zwłaszcza polskiej prozie modernistycznej i twórczości takich autorów, jak Wacław Berent, Józef Mackiewicz, Czesław Miłosz, Gustaw Herling-Grudziński, Stanisław Ignacy Witkiewicz, Witold Gombrowicz i Bruno Schulz.

Jerzy Jarzębski - Uniwersytet Jagielloński

Profesor zwyczajny na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i w Instytucie Filologicznym Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Członek zarządu polskiego PEN Clubu, członek Komitetu Nauk o Literaturze PAN. Pracował jako visiting professor na Uniwersytecie Harvarda i na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. Zajmuje się głównie historią prozy polskiej w XX i XXI wieku, specjalista w dziedzinie twórczości Witolda Gombrowicza, Brunona Schulza i Stanisława Lema. Autor około sześciuset różnorodnych publikacji, w tym szesnastu książek. Jego prace tłumaczone były na siedemnaście języków. Laureat m.in. Nagrody PAN im. Aleksandra Brücknera, Nagrody Fundacji Kościelskich, Nagrody im. Kazimierza Wyki i Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nominowany do Nagrody Literackiej Nike i (dwukrotnie) do Nagrody im. Jana Długosza.

Rolf Fieguth - Uniwersytet we Fryburgu

Slawista, historyk Europy Wschodniej, germanista. Doktorat uzyskał w 1967 roku (Metafora i realność we wczesnych „Dziadach” Adama Mickiewicza). W latach 1967–1979 pracował na Uniwersytecie w Konstancji w zespole tłumaczy tekstów rosyjskich formalistów. Badał też lingwistykę romańską, strukturalizm praski i warszawski, fenomenologię oraz estetykę recepcji. W latach 1968–1969 przebywał na stażu w Warszawie (Instytut Badań Literackich PAN). Badał tu klasycyzm i preromantyzm w polskiej literaturze. Habilitował się w 1976 roku (slawistyka, literaturoznawstwo). Od 1983 profesor zwyczajny języków i literatur słowiańskich na uniwersytecie w szwajcarskim Fryburgu. W 1998 roku opublikował książkę Verzweigungen. Zyklische und assoziative Kompositionsformen bei Adam Mickiewicz (polski przekład: Rozpierzchłe gałązki. Cykliczne i skojarzeniowe formy kompozycyjne w tworczości Adama Mickiewicza, 2003). Przetłumaczył na język niemiecki m.in. Trans-Atlantyk Witolda Gombrowicza i Vade-mecum Cypriana Kamila Norwida. W roku 2001 otrzymał nagrodę polskiego Pen Clubu. Członek honorowy Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza.

Katarzyna Lukas - Uniwersytet Gdański

Absolwentka germanistyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, profesor nadzwyczajny w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Autorka monografii: Fremdheit – Gedächtnis – Translation: Interpretationskategorien einer kulturorientierten Literaturwissenschaft (Berlin 2018), Obraz świata i konwencja literacka w przekładzie. O niemieckich przekładach dzieł Adama Mickiewicza (Wrocław 2008; wydanie niemieckie: Berlin 2009). Współredaktorka sześciu tomów zbiorowych, m.in. Translation im Spannungsfeld der „cultural turns“ (Frankfurt nad Menem 2013). Zainteresowania naukowe: przekładoznawstwo, komparatystyka literacka, problematyka pamięci kulturowej.

Pobrania

Opublikowane

2020-05-11

Jak cytować

Chwin, S., Bolecki, W., Jarzębski, J., Fieguth, R., & Lukas, K. (2020). Poprosiliśmy pięcioro schulzologów… Ankieta redakcji. Schulz/Forum, (15), 162–173. https://doi.org/10.26881/sf.2020.15.08

Numer

Dział

[czy to Schulz?]