„Xięga bałwochwalcza” w reprodukcjach

  • Eliza Gościniak Uniwersytet Gdański

Abstrakt

The paper is an attempt to document and acknowledge the reproductions of individual graphic works from Schulz’s Booke of Idolatry. Its main point is that the Booke of Idolatry as we know is just a fantasy, a copy of the original isolated in the dark halls of the museum. It is known only from reproductions made by Schulz’s biographers and Schulz scholars. The reproductions of Schulz’s graphic works have been described in terms suggested by Walter Benjamin in his essay, „The Work of Art in the Age of Technical Reproduction.”

Biogram autora

Eliza Gościniak, Uniwersytet Gdański

Studentka filologii polskiej na Uniwersytecie Gdańskim. Obroniła pracę licencjacką pod tytułem Xięga bałwochwalcza w reprodukcjach. Próba dokumentacji. Magisterium pisze o Xiędze bałwochwalczej w przestrzeni wirtualnej. Pomaga w Pracowni Schulzowskiej, zajmuje się ikonografią.

Bibliografia

„Mademoiselle Circe i jej trupa. Przybliżenia”. Schulz/Forum 5.

Schulz Bruno. 2016. Księga listów. Zebrał i przygotował do druku J. Ficowski, uzupełnił S. Danecki. Gdańsk: słowo/obraz terytoria.

Benjamin Walter. 1975. Dzieło sztuki w dobie reprodukcji technicznej. W Twórca jako wytwórca. Przeł. H. Orłowski, J. Sikorski. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

https://libraria.ua/numbers/886/37259/?PageNumber=4&ArticleId=1517792&Search=chwila%20dodatek%20ilustrowany%20%201930%20nr%20

Piwiński Leon. 1934. „Sklepy cynamonowe”. Wiadomości Literackie 6, http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=58205 (dostęp: 26.10.2018).

Witkiewicz Stanisław Ignacy. 1935. „Wywiad z Brunonem Schulzem”. Tygodnik Ilustrowany 17, http://cyfrowa.chbp.chelm.pl/dlibra/doccontent?id=7294&dirids=1

Ficowski Jerzy. 2002. Regiony wielkiej herezji i okolice. Bruno Schulz i jego mitologia. Sejny: Fundacja „Pogranicze”.

Mortkowicz-Olczakowa Hanna. 1958. „Bruno Schulz. Wspomnienie”. Przekrój 676, http://schulzforum.pl/pl/zalacznik/1958-03-23_przekroj_nr_676_a

Kitowska-Łysiak Małgorzata. 2007. Cieślewicza ikony codzienności. W Schulzowskie marginalia. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Fauchereau Serge. 2018. Fantazmatyczny świat Brunona Schulza. Przeł. P. Tarasewicz. Gdańsk: słowo/obraz terytoria.

Schulz Bruno. 1988. Xięga bałwochwalcza. Przygotował do druku i słowem wstępnym opatrzył J. Ficowski. Warszawa: Wydawnictwo Interpress.

Kitowska-Łysiak Małgorzata. 1992. Bruno Schulz – „Xięga Bałwochwalcza”: wizja – forma – analogie. W Bruno Schulz. In memoriam 1892–1942. Pod red. M. Kitowskiej-Łysiak. Lublin: Wydawnictwo FIS.

Gondowicz Jan. 2014. Trans-Autentyk. Nie-czyste formy Brunona Schulza. Warszawa: PIW.

Rosiek Stanisław. 2015. „Dzieło, którego nie ma? Praktyczne (i ontologiczne) powody niedostępności «Xięgi Bałwochwalczej»”. Schulz/Forum 5.

Opublikowane
2018-12-03
Jak cytować
Gościniak, E. (2018). „Xięga bałwochwalcza” w reprodukcjach. Schulz/Forum, (12), 172–177. https://doi.org/10.26881/sf.2018.12.15
Dział
[noty, recenzje, przeglądy]