Miscellanea Anthropologica et Sociologica to czasopismo akademickie wydawane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Czasopismo zostało założone w roku 1992 i od tamtego czasu publikuje numery tematyczne poświęcone zagadnieniom socjologicznym i antropologicznym. Poszczególne numery redagowane są przez ekspertów w poruszanych dziedzinach. Każdy numer zawiera nie tylko serię tekstów poświęconych tematyce numeru, lecz również dział artykułów i recenzji dotyczących innych tematów.

Naszym celem jest łączenie debat teoretycznych z badaniami empirycznymi obejmującymi szerokie spektrum zagadnień - od socjologii historycznej po sprawy współczesne oraz od psychologii społecznej po kultury świata. Szczególnie mile widziane są artykuły wnoszące twórczy wkład do teorii socjologicznej. 

 

Miscellanea Anthropologica et Sociologica jest pismem recenzowanym. Języki, w których publikuje to: polski i angielski. 

Wszystkie artykuły zamieszczane w czasopiśmie (za wyjątkiem tekstów przedrukowanych na licencji) objęte są ogólnym zezwoleniem na bezpłatne wykorzystanie w celach niekomercyjnych (Open Access).

Czasopismo jest indeksowane na liście ERIH Plus.

 

Częstotliwość: Kwartalnik
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

 

Ogłoszenia

Zdrowie i choroba w życiu codziennym

2021-09-13

Zdrowie i promocja zdrowia to obecnie nośne hasła medialne, które w świadomości społecznej przyjmują postać polimorficznych i uniwersalnych zaleceń „jak zdrowo żyć”. Jednocześnie jednak, kluczowe paradygmaty promocji zdrowia, takie jak:

  1. przeciwdziałanie nierównościom w zdrowiu oraz minimalizowanie ich skutków,
  2. konieczność podejmowania współpracy międzysektorowej oraz działań upodmiotowiających i aktywizujących na rzecz zdrowia,
  3. czy podejście siedliskowe,
Przeczytaj więcej na temat Zdrowie i choroba w życiu codziennym