Miscellanea Anthropologica et Sociologica to czasopismo akademickie wydawane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Czasopismo zostało założone w roku 1992 i od tamtego czasu publikuje numery tematyczne poświęcone zagadnieniom socjologicznym i antropologicznym. Poszczególne numery redagowane są przez ekspertów w poruszanych dziedzinach. Każdy numer zawiera nie tylko serię tekstów poświęconych tematyce numeru, lecz również dział artykułów i recenzji dotyczących innych tematów.

Naszym celem jest łączenie debat teoretycznych z badaniami empirycznymi obejmującymi szerokie spektrum zagadnień - od socjologii historycznej po sprawy współczesne oraz od psychologii społecznej po kultury świata. Szczególnie mile widziane są artykuły wnoszące twórczy wkład do teorii socjologicznej. 

 

Miscellanea Anthropologica et Sociologica jest pismem recenzowanym. Języki, w których publikuje to: polski i angielski. 

Wszystkie artykuły zamieszczane w czasopiśmie (za wyjątkiem tekstów przedrukowanych na licencji) objęte są ogólnym zezwoleniem na bezpłatne wykorzystanie w celach niekomercyjnych (Open Access).

Czasopismo jest indeksowane na liście ERIH Plus.

 

Częstotliwość: Kwartalnik
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

 

Ogłoszenia

Nabór tekstów: Zmiana klimatu w socjologii i naukach społecznych

2020-03-16

W proponowanym numerze tematycznym będziemy pisali o dwóch zmianach – jednej, która budzi obawy i która już przynosi określone skutki, a nazywana jest najogólniej „zmianą klimatu”, i drugiej, która jest zmianą oczekiwaną, wielomiejscową, wielopłaszczyznową i wielodziedzinową, a którą można nazwać „transformacją ekologiczną” (termin zaproponowany przez fiński instytut badawczy BIOS). Ta druga jest zmianą, która polega na solidarnej społecznej mobilizacji i udzieleniu odpowiedzi adekwatnej do skali zagrożeń, i która obejmuje różne sposoby dostosowania się społeczeństw ludzkich do zmiany klimatu oraz wyprzedzania płynących z niej niebezpieczeństw i strat, zmniejszenia ryzyka i przeciwdziałania jej skutkom.

Artykuły zamieszczone w tym numerze są naszą odpowiedzią na wezwanie płynące zarówno ze strony przedstawicieli nauk o Ziemi i środowisku, jak i ze strony zaniepokojonych obywateli i działaczy, aktywistów, którzy mając wiedzę o koniecznych do podjęcia krokach napotykają bezwładność lub aktywny opór ze strony różnych podmiotów społecznych, politycznych i gospodarczych. Na czym dokładnie polega starcie między nimi? Gdzie mają miejsce rzeczywiste różnice w wartościach, wiedzy i perspektywach spojrzenia na zagadnienie zmiany klimatu? Co i jak realnie możemy zrobić jako naukowcy i jako działacze? Gdzie leżą potencjały prowadzące do szerokiej transformacji ekologicznej całych systemów, która powstrzyma katastrofę?

W świetle dostępnych danych nie ma wątpliwości, że zagrożenie jest duże, a czasu niewiele. Chcemy zatem zmobilizować socjologów i przedstawicieli innych nauk społecznych do przygotowania artykułów, które pokażą stan wiedzy użytecznej do planowania kierunków reform i działań, przewidywania i oceny ich skuteczności, opracują diagnozy stanu komunikacji między różnymi podmiotami reprezentującymi świat nauki, polityki, biznesu, instytucje publiczne, organizacje i ruchy społeczne, media. Jest tu miejsce na zaprezentowanie koncepcji i badań pokazujących, jak wygląda stan debaty publicznej na temat globalnego ocieplenia, jakie polityki są prowadzone, jakie decyzje są podejmowane i jakie przynoszą widzialne skutki, w jakich społeczno-kulturowych warunkach jesteśmy oraz na ile są one zróżnicowane między różnymi częściami i krajami świata, w Europie i w Polsce.

 

Teksty można nadsyłać do 1 czerwca w języku polskim lub angielskim. Numer tematyczny ukaże się w roku 2020. Uwaga: Ze względu na wymogi procesu wydawniczego, termin nadsyłania pełnych tekstów nie będzie przesunięty.

Artykuły w języku polskim i angielskim muszą mieć klarowną strukturę i doskonałość językową.

Artykuły ukazują się w wolnym dostępie w formie elektronicznej i nie wymagają wnoszenia opłat, ale dobrowolne dofinansowanie czasopisma przez osoby i instytucje jest mile widziane.

 

Redaktorzy tomu:

dr hab. Dorota Rancew-Sikora, prof. nadzw.;

dr hab. Michał Kaczmarczyk, prof. nadzw.;

mgr Łukasz Remisiewicz

Przeczytaj więcej na temat Nabór tekstów: Zmiana klimatu w socjologii i naukach społecznych