Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

dr hab. Michał Kaczmarczyk, Uniwersytet Gdański, Polska

Redaktor wykonawczy

dr Marcin Szulc, Uniwersytet Gdański, Polska 

Sekretarze redakcji

mgr Łukasz Remisiewicz, Uniwersytet Gdański, Polska

mgr Piotr Zbieranek, Uniwersytet Gdański, Polska

Redaktorzy tematyczni

Socjologia kultury, antropologia społeczna
dr Agata Bachórz, Uniwersytet Gdański, Polska

Socjologia stosowana
dr hab. Piotr Czekanowski, Uniwersytet Gdański, Polska

Socjologia zmian społecznych
dr Anna Strzałkowska, Uniwersytet Gdański, Polska

Socjologia ciała
dr Magdalena Gajewska, Uniwersytet Gdański, Polska

Historia myśli społecznej
dr Krzysztof Ulanowski, Uniwersytet Gdański, Polska

Filozofia społeczna
dr hab. Anna Chęćka-Gotkowicz, Uniwersytet Gdański, Polska

Socjologia stylów życia
dr Agnieszka Maj, SGGW, Polska

Metodologia nauk społecznych
dr Krzysztof Stachura, Uniwersytet Gdański, Polska

Socjologia makrostruktur
dr Arkadiusz Peisert, Uniwersytet Gdański, Polska

Redaktor statystyczny

dr Maciej Brosz,  Uniwersytet Gdański, Polska

Redaktorzy językowi

Maria Kosznik,Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Polska
Elizabeth Roby, PhD, State University of New York at Buffalo, Stany Zjednoczone

Asystent redakcji

mgr Konrad Witek