Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

dr hab. Michał Kaczmarczyk, Uniwersytet Gdański, Polska

Redaktor wykonawczy

dr Marcin Szulc, Uniwersytet Gdański, Polska 

Sekretarze redakcji

dr Łukasz Remisiewicz, Uniwersytet Gdański, Polska

dr Piotr Zbieranek, Uniwersytet Gdański, Polska

Redaktorzy tematyczni

Socjologia kultury, antropologia społeczna
dr Agata Bachórz, Uniwersytet Gdański, Polska

Socjologia stosowana
dr hab. Piotr Czekanowski, Uniwersytet Gdański, Polska

Socjologia zmian społecznych
dr Anna Strzałkowska, Uniwersytet Gdański, Polska

Socjologia ciała
dr Magdalena Gajewska, Uniwersytet Gdański, Polska

Historia myśli społecznej
dr Krzysztof Ulanowski, Uniwersytet Gdański, Polska

Filozofia społeczna
dr hab. Anna Chęćka-Gotkowicz, Uniwersytet Gdański, Polska

Socjologia stylów życia
dr Agnieszka Maj, SGGW, Polska

Metodologia nauk społecznych
dr Krzysztof Stachura, Uniwersytet Gdański, Polska

Redaktor statystyczny

dr Maciej Brosz,  Uniwersytet Gdański, Polska

Redaktorzy językowi

Paweł Wielopolski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Polska
Elizabeth Roby, PhD, State University of New York at Buffalo, Stany Zjednoczone

Asystent redakcji

mgr Konrad Witek

Rada redakcyjna

Prof. Ruth Holliday,University of Leeds, Wielka Brytania
Prof. Brenda Weber, University of Indiana, Stany Zjednoczone
Prof. Michael S. Kimmel, Stony Brook University, Stany Zjednoczone
Prof. Martin Monto, University of Portland, Stany Zjednoczone
Prof. Nicoletta Diasio, Universite de Strasbourg, Francja
Dr hab. Anna Kłonkowska, University of Gdańsk, Polska
Dr Elżbieta Kolasińska, University of Gdańsk, Polska
Prof. dr hab. Ireneusz Krzemiński, Uniwersytet Warszawski, Polska
Prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński, Uniwersytet Gdański, Polska
Dr hab. prof. UW Anna Wieczorkiewicz, Uniwersytet Warszawski, Polska Akademia Nauk, Polska
Dr Debra Gimlin, University of Aberdeen, Wielka Brytania
Dr Mary Holmes, Flinders University, Australia
Dr Meredith Jones, University of Technology, Sydney, Australia
Dr Jarosław Maniaczyk, Musée du Louvre, Paris, Francja
Dr Wojciech Zieliński, Uniwersytet Gdański, Polska
Dr Nigel Dower, University of Aberdeen, Wielka Brytania