O czasopiśmie

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Naszym celem jest łączenie debat teoretycznych z badaniami empirycznymi obejmującymiszerokie spektrum zagadnień - od socjologii historycznej po sprawy współczesne oraz do psychologii społecznej po kultury świata. Szczególnie mile widziane są artykuły wnoszące twórczy wkład do teorii socjologicznej. Za swoje nadrzędne zadanie redakcja uważa organizowanie dyskursu naukowego wokół różnych problemów i tematów badawczych z zachowaniem odniesień do wspólnego dziedzictwa teorii socjologicznej.

 

Polityka Open Access

Wszystkie artykuły zamieszczane w naszym piśmie (za wyjątkiem tekstów przedrukowanych na licencji) objęte są ogólnym zezwoleniem na bezpłatne wykorzystanie w celach niekomercyjnych (Open Access).