Procedura recenzowania

Rozpatrując zgłoszenie artykułu do publikacji redaktor powołuje przynajmniej dwóch recenzentów zarówno spoza Uniwersytetu Gdańskiego, jak i instytucji, w której zatrudniony jest autor danego artykułu.

Recenzenci i autorzy nie mogą znać swej tożsamości (procedura podwójnie ślepej recenzji).

Recenzja musi zostać dostarczona w postaci pisemnej i zawierać wyraźne stanowisko recenzenta odnośnie do zasadności opublikowania recenzowanego artykułu.

Formularz recenzji jest opublikowany na stronach Miscellanea Anthropologica et Sociologica.