Ogłoszenia

 • Nabór tekstów: Zmiana klimatu w socjologii i naukach społecznych

  2020-03-16

  W proponowanym numerze tematycznym będziemy pisali o dwóch zmianach – jednej, która budzi obawy i która już przynosi określone skutki, a nazywana jest najogólniej „zmianą klimatu”, i drugiej, która jest zmianą oczekiwaną, wielomiejscową, wielopłaszczyznową i wielodziedzinową, a którą można nazwać „transformacją ekologiczną” (termin zaproponowany przez fiński instytut badawczy BIOS). Ta druga jest zmianą, która polega na solidarnej społecznej mobilizacji i udzieleniu odpowiedzi adekwatnej do skali zagrożeń, i która obejmuje różne sposoby dostosowania się społeczeństw ludzkich do zmiany klimatu oraz wyprzedzania płynących z niej niebezpieczeństw i strat, zmniejszenia ryzyka i przeciwdziałania jej skutkom.

  Artykuły zamieszczone w tym numerze są naszą odpowiedzią na wezwanie płynące zarówno ze strony przedstawicieli nauk o Ziemi i środowisku, jak i ze strony zaniepokojonych obywateli i działaczy, aktywistów, którzy mając wiedzę o koniecznych do podjęcia krokach napotykają bezwładność lub aktywny opór ze strony różnych podmiotów społecznych, politycznych i gospodarczych. Na czym dokładnie polega starcie między nimi? Gdzie mają miejsce rzeczywiste różnice w wartościach, wiedzy i perspektywach spojrzenia na zagadnienie zmiany klimatu? Co i jak realnie możemy zrobić jako naukowcy i jako działacze? Gdzie leżą potencjały prowadzące do szerokiej transformacji ekologicznej całych systemów, która powstrzyma katastrofę?

  W świetle dostępnych danych nie ma wątpliwości, że zagrożenie jest duże, a czasu niewiele. Chcemy zatem zmobilizować socjologów i przedstawicieli innych nauk społecznych do przygotowania artykułów, które pokażą stan wiedzy użytecznej do planowania kierunków reform i działań, przewidywania i oceny ich skuteczności, opracują diagnozy stanu komunikacji między różnymi podmiotami reprezentującymi świat nauki, polityki, biznesu, instytucje publiczne, organizacje i ruchy społeczne, media. Jest tu miejsce na zaprezentowanie koncepcji i badań pokazujących, jak wygląda stan debaty publicznej na temat globalnego ocieplenia, jakie polityki są prowadzone, jakie decyzje są podejmowane i jakie przynoszą widzialne skutki, w jakich społeczno-kulturowych warunkach jesteśmy oraz na ile są one zróżnicowane między różnymi częściami i krajami świata, w Europie i w Polsce.

   

  Teksty można nadsyłać do 1 czerwca w języku polskim lub angielskim. Numer tematyczny ukaże się w roku 2020. Uwaga: Ze względu na wymogi procesu wydawniczego, termin nadsyłania pełnych tekstów nie będzie przesunięty.

  Artykuły w języku polskim i angielskim muszą mieć klarowną strukturę i doskonałość językową.

  Artykuły ukazują się w wolnym dostępie w formie elektronicznej i nie wymagają wnoszenia opłat, ale dobrowolne dofinansowanie czasopisma przez osoby i instytucje jest mile widziane.

   

  Redaktorzy tomu:

  dr hab. Dorota Rancew-Sikora, prof. nadzw.;

  dr hab. Michał Kaczmarczyk, prof. nadzw.;

  mgr Łukasz Remisiewicz

  Przeczytaj więcej na temat Nabór tekstów: Zmiana klimatu w socjologii i naukach społecznych