Ogłoszenia

  • Nabór tekstów: Aktywność społeczna i obywatelska kobiet

    2020-05-29

    Coraz częściej aktywność społeczną i obywatelską rozpatruje się z uwzględnieniem zróżnicowań płciowych. Czy możemy w ogóle mówić o tym, że istnieje specyficzny styl aktywności społecznej i obywatelskiej kobiet i mężczyzn? Czy istnieją cechy, które wyróżniają kobiety jako aktorki życia społecznego – aktywistki, społeczniczki, liderki? Z czego może wynikać specyfika kobiecego zaangażowania obywatelskiego? Co jest dla kobiet motywacją, co zaś zniechęca je do podejmowania aktywności? W jakich obszarach życia społecznego aktywność kobiet jest zauważalna, w jakich zaś możemy mówić o ich pasywności? Kim są liderki odpowiedzialne za organizację ognisk aktywności?

    Przeczytaj więcej na temat Nabór tekstów: Aktywność społeczna i obywatelska kobiet