Miscellanea Anthropologica et Sociologica to czasopismo akademickie wydawane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Czasopismo zostało założone w roku 1992 i od tamtego czasu publikuje numery tematyczne poświęcone zagadnieniom socjologicznym i antropologicznym. Poszczególne numery redagowane są przez ekspertów w poruszanych dziedzinach. Każdy numer zawiera nie tylko serię tekstów poświęconych tematyce numeru, lecz również dział artykułów i recenzji dotyczących innych tematów.

Naszym celem jest łączenie debat teoretycznych z badaniami empirycznymi obejmującymi szerokie spektrum zagadnień - od socjologii historycznej po sprawy współczesne oraz od psychologii społecznej po kultury świata. Szczególnie mile widziane są artykuły wnoszące twórczy wkład do teorii socjologicznej. 

 

Miscellanea Anthropologica et Sociologica jest pismem recenzowanym. Języki, w których publikuje to: polski i angielski. 

Wszystkie artykuły zamieszczane w czasopiśmie (za wyjątkiem tekstów przedrukowanych na licencji) objęte są ogólnym zezwoleniem na bezpłatne wykorzystanie w celach niekomercyjnych (Open Access).

Czasopismo jest indeksowane na liście ERIH Plus.

 

Częstotliwość: Kwartalnik
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

 

Ogłoszenia

Nabór tekstów: Aktywność społeczna i obywatelska kobiet

2020-05-29

Coraz częściej aktywność społeczną i obywatelską rozpatruje się z uwzględnieniem zróżnicowań płciowych. Czy możemy w ogóle mówić o tym, że istnieje specyficzny styl aktywności społecznej i obywatelskiej kobiet i mężczyzn? Czy istnieją cechy, które wyróżniają kobiety jako aktorki życia społecznego – aktywistki, społeczniczki, liderki? Z czego może wynikać specyfika kobiecego zaangażowania obywatelskiego? Co jest dla kobiet motywacją, co zaś zniechęca je do podejmowania aktywności? W jakich obszarach życia społecznego aktywność kobiet jest zauważalna, w jakich zaś możemy mówić o ich pasywności? Kim są liderki odpowiedzialne za organizację ognisk aktywności?

Przeczytaj więcej na temat Nabór tekstów: Aktywność społeczna i obywatelska kobiet