Miscellanea Anthropologica et Sociologica to czasopismo akademickie wydawane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Czasopismo zostało założone w roku 1992 i od tamtego czasu publikuje numery tematyczne poświęcone zagadnieniom socjologicznym i antropologicznym. Poszczególne numery redagowane są przez ekspertów w poruszanych dziedzinach. Każdy numer zawiera nie tylko serię tekstów poświęconych tematyce numeru, lecz również dział artykułów i recenzji dotyczących innych tematów.

Naszym celem jest łączenie debat teoretycznych z badaniami empirycznymi obejmującymi szerokie spektrum zagadnień - od socjologii historycznej po sprawy współczesne oraz od psychologii społecznej po kultury świata. Szczególnie mile widziane są artykuły wnoszące twórczy wkład do teorii socjologicznej. 

 

Miscellanea Anthropologica et Sociologica jest pismem recenzowanym. Języki, w których publikuje to: polski i angielski. 

Wszystkie artykuły zamieszczane w czasopiśmie (za wyjątkiem tekstów przedrukowanych na licencji) objęte są ogólnym zezwoleniem na bezpłatne wykorzystanie w celach niekomercyjnych (Open Access).

Czasopismo jest indeksowane na liście ERIH Plus.

 

Częstotliwość: Kwartalnik
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

 

Ogłoszenia

Nabór tekstów: Instytucjonalne i pozainstytucjonalne konteksty tworzenia dobrostanu

2023-11-17

Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO 1948) zdrowie to całościowo pojęty dobrostan (wellbeing), który obejmuje trzy równoważne elementy: fizyczny, psychiczny i społeczny. Dobrostan w tym sensie odzwierciedla dyspozycję zdrowotną, którą interpretuje się w wymiarze „obiektywnym” i „subiektywnym”. Obiektywny wymiar dobrostanu określają „społeczne wskaźniki zdrowia”, które (np. w aspekcie zachowań prozdrowotnych lub antyzdrowotnych) pozwalają opisać kondycję społeczeństwa. Subiektywny wymiar dobrostanu (czasem marginalizowany w praktyce medycznej) dotyczy podmiotowej i sprawczej roli uczestników procesów chorowania i zdrowienia. W tym sensie dobrostan może być rozumiany jako idea, która stymuluje aktywność aktorów społecznych. Z tego puntu widzenia istotne są, np. emocje, samoocena zdrowia pacjenta, jego dążenia, przekonania i wartości oraz potrzeby w relacjach z profesjami medycznymi, ponieważ kształtują one doświadczenie zdrowia i choroby.

 

Przeczytaj więcej na temat Nabór tekstów: Instytucjonalne i pozainstytucjonalne konteksty tworzenia dobrostanu