Narracje w reklamie wideo – teoria i praktyka

Autor

  • Jan Dynowski Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Monika Przybysz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Słowa kluczowe:

narracja, reklama, media społecznościowe, marketing narracyjny, kampanie storytellingowe

Abstrakt

Storytelling występujący w przekazach wideo jest formatem komunikacyjnym, który może przynosić wymierne korzyści. Taki model przekazu może generować silniejsze zaangażowanie do działania odbiorców komunikatu i wiąże się z dostrzegalną koniecznością łączenia odmiennych sposobów komunikacji przez wideo. Kampanie storytellingowe, obejrzane na przykład w serwisie społecznościowym YouTube, skutecznie przyciągają uwagę badanych, wywołując silne emocje i utrwalając archetyp danej marki. To z kolei może stanowić czynnik o niebagatelnym znaczeniu, który może wspomóc doraźną komunikację wideo firm – prostą, opartą na wybranych informacjach, na ogół występującą w formie niedługiego materiału wideo, odtwarzanego w telewizyjnym bloku reklamowym. Analiza podjęta w tym artykule została podjęta na podstawie metody desk researchu – przeglądu dostępnej wybranej literatury przedmiotu. Celem przeprowadzenia analizy jest weryfikacja słuszności stosowania modelu komunikacji bazującego na rozbudowanych narracyjnie opowieściach wideo w medium społecznościowym YouTube. Istotą analiz, które zostaną przeprowadzone, będzie również weryfikacja hipotez badawczych. Dotyczą one w szczególności czterech aspektów: 1) storytelling w przekazie wideo marketingowym angażuje odbiorcę silniej niż formy marketingu pozbawione narracyjności; 2) opowieść kreowana w „storytellingowej” kampanii wideo jest powiązana z wiodącym przekazem marki i jej tożsamością; 3) narracyjność jest wykorzystywana symetrycznie – korzystają z niej marki pozycjonowane jako popularne i premium; 4) kampanie wideo na YouTube oparte na narracji wykorzystują powtarzalne i skuteczne schematy.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Fog K., Budtz C., Munch P., Blanchette S., Storytelling. Narracja w reklamie i biznesie, Saatchi & Saatchi, Warszawa 2011.

Górska M., Visual storytelling. Jak opowiadać językiem video, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019.

Mark M., Pearson C., The hero and the outlaw: building extraordinary brands through the power of archetypes, New York 2001, McGraw-Hill.

Mistewicz E., Marketing narracyjny. Jak budować historie, które sprzedają, Onepress, Gliwice 2021.

Montague T., Strategia sukcesu. Chcesz tworzyć historię czy ją opowiadać?, Wydawnictwo Foksal, b.m.w. 2013.

Narracyjność języka i kultury. Literatura i media, red. D. Filar, D. Piekarczyk, Wydawnictwo Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013.

Tkaczyk P., Narratologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.

Pobrania

Opublikowane

2022-12-21

Jak cytować

Dynowski, J., & Przybysz, M. (2022). Narracje w reklamie wideo – teoria i praktyka. Media Biznes Kultura, (2(13), 77–87. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/MBK/article/view/7966

Numer

Dział

Artykuły