Narracje w reklamie motoryzacyjnej na przykładzie wybranych kampanii w serwisie YouTube

Autor

  • Jan Dynowski Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Monika Przybysz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Słowa kluczowe:

narracja, motoryzacja, YouTube, reklama, media społecznościowe

Abstrakt

Storytelling występujący w motoryzacyjnych przekazach wideo w medium społecznościowym YouTube okazał się rozwiązaniem komunikacyjnym, które może przynosić wymierne korzyści. Taki model przekazu może generować silniejsze zaangażowanie do działania odbiorców komunikatu i wiąże się z dostrzegalną koniecznością łączenia odmiennych sposobów komunikacji przez wideo. Kampanie storytellingowe obejrzane na YouTube skutecznie przyciągają uwagę badanych, wywołując silne emocje i utrwalając archetyp danej marki. To z kolei może stanowić czynnik o niebagatelnym znaczeniu, który może wspomóc doraźną komunikację wideo firm motoryzacyjnych – prostą, opartą na wybranych informacjach, na ogół występującą w formie niedługiego materiału wideo, odtwarzanego w telewizyjnym bloku reklamowym. Analiza podjęta w tym artykule została podjęta na podstawie metody desk researchu oraz ankiety badawczej opartej na kwestionariuszu na grupie celowej fanów motoryzacji oraz użytkowników serwisu YouTube.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Barthes R., Wstęp do analizy strukturalnej opowiadań [w:] Narratologia, red. M. Głowiński, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2004.

Carr D., Narrative Explanations and Its Malcontents, „History and Theory” 2008, t. 47, s. 19–30.

Digital 2021 – We are social/Hootsuite, wearesocial.com/digital-2021, 01.2021 (dostęp: 16.10.2022).

Fisher W.R., Human Communication as Narration: Toward a Philosophy of Reason, Value and Action, University of South Carolina Press, Columbia 1987.

Fog K., Budtz C., Munch P., Blanchette S., Storytelling. Narracja w reklamie i biznesie, Wydawnictwo: Saatchi & Saatchi, Warszawa 2011.

Górska M., Visual storytelling. Jak opowiadać językiem video, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019.

Griffin E., Podstawy komunikacji społecznej, przeł. O. i W. Kubińscy oraz M. Kacmajor, Gdańsk 2003, s. 325–334.

Kulas P., Narracja jako przedmiot badań oraz kategoria teoretyczna w naukach społecznych, „Kultura i Społeczeństwo” 2014, nr 4, s. 111–130.

Mistewicz E., Marketing narracyjny. Jak budować historie, które sprzedają, Wydawnictwo: Onepress, Gliwice 2021.

Montague T., Strategia sukcesu. Chcesz tworzyć historię czy ją opowiadać?, Wydawnictwo Foksal, b.m.w. 2013.

Narracyjność języka i kultury. Literatura i media, red. D. Filar, D. Piekarczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013.

Nielsen uruchomił jednoźródłowy pomiar TV i wideo w ramach projektu Total Video w Polsce, https://www.nielsen.com/pl/pl/press-releases/2020/single-source-tv-and-video- -measurement-total-video-project/, 8.10.2021 (dostęp: 17.10.2022).

Raport IAB, Przewodnik po social media w Polsce 2019/2020 (dostęp: 16.10.2022).

Raport Instytutu Badań Pollster, instytut-pollster.pl/cawi (dostęp: 16.10.2022).

Raport Kategorie tematyczne materiałów odtwarzanych w sieci – liczba realnych użytkowników, Megapanel PBI/Gemius, 08.2013 (dostęp: 17.10.2022).

Ricoeur P., Czas opowiadany, przeł. U. Zbrzeźniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.

Ricoeur P., Intryga i historyczna opowieść, przeł. M. Frankiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.

Rosner K., Narracja, tożsamość, czas, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2003.

Somers M.R., The Narrative Constitution of Identity: The Relational and Network Approach, „Theory and Society” 1994, t. 23, s. 605–649.

Taylor Ch., Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, przekład zbiorowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

Tkaczyk P., Narratologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.

Trzcińska I., Mit i narracja, „Przegląd Religioznawczy” 2013, nr 1(247), s. 127–139.

Van Dijk T., Działanie, opis działania a narracja [w:] Narratologia, red. M. Głowiński, słowo/ obraz terytoria, Gdańsk 2004.

Pobrania

Opublikowane

2022-12-21

Jak cytować

Dynowski, J., & Przybysz, M. (2022). Narracje w reklamie motoryzacyjnej na przykładzie wybranych kampanii w serwisie YouTube. Media Biznes Kultura, (2(13), 133–150. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/MBK/article/view/7980

Numer

Dział

Artykuły