„Dziewczynki mogą wszystko” – o zwalczaniu stereotypu płci na przykładzie strategii marketingowej marki Lego

Autor

  • Justyna Majchrowska Uniwersytet Rzeszowski

Słowa kluczowe:

strategia marketingowa, narracja, komunikowanie, reklama, stereotyp

Abstrakt

Celem badania była próba zauważenia sposobów prowadzenia strategii marketingowej, w której łamie się stereotypy. Badanie pilotażowe, przeprowadzone za pomocą metody genologicznej analizy tekstu, ze szczególnym nastawieniem na aspekty strukturalny i językowy, pozwoliło zauważyć wielokanałowe komunikowanie nadawcy, Grupy Lego, z odbiorcami – konsumentami z całego świata, w tym z Polski. Poprzez prowadzoną strategię narracyjną firma zwraca uwagę na dotychczasowe, dość krzywdzące, zachowania społeczeństwa w stosunku do wychowywania dziewczynek (i analogicznie chłopców). Ten dualny, zapoczątkowany już w wieku niemowlęcym, podział, który jest powielany współcześnie, między innymi w ogólnodostępnych reklamach, jest jedną z przyczyn powstawania granicy między płciami. Respektowanie takiego wzorca przez społeczeństwo doprowadza obie grupy (kobiety i mężczyzn) do braków w umiejętnościach i kompetencjach, wprowadza rozgraniczenie i uprzedzenia, które – z czasem – mogą doprowadzić do krzywdzących zachowań jednej płci wobec drugiej lub wewnątrz każdej z nich. Wyniki przeprowadzonego badania wskazują na to, co kampania marki (tu Lego), a docelowo społeczeństwo, może osiągnąć poprzez promowanie określonych wartości, na przykład dzięki usunięciu stereotypów (stereotypów językowych), które tak mocno zakorzeniły się w języku i kulturze (nie tylko polskiej). Strategia określonej kampanii, dzięki korzystaniu z marketingu treści, pozwala również uzyskać pozytywny wizerunek marki (tu Lego) i zyskać nowych konsumentów. Łamanie stereotypów, wykorzystane w strategii marki, może stanowić zatem również perswazyjną technikę przyciągania uwagi klientów/potencjalnych nowych klientów.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bartmiński J., Panasiuk J., Stereotypy językowe [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. 2: Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Wydawnictwo Wiedza o Kulturze, Wrocław 1993, s. 363–387.

Bielińska-Gardziel I., Techniki operowania stereotypem w reklamie, „Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury” 2003, nr 15, s. 165–186.

Cegieła A., Słowa i ludzie. Wprowadzenie do etyki słowa, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2014.

Dobaj J. i in., Podręcznik do content marketingu. Proste sposoby na zmianę Twojego podejścia do marketingu, www.pl.cmex.eu, Warszawa 2015.

Filip G., Napędzane emocjami. Językowa kreacja marki, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2019.

Hart C., Pye A., Dziewczynki mogą wszystko, przeł. K. Huzar-Czub, Wydawnictwo Amberek, Bielsko-Biała 2019.

Naruszewicz-Duchlińska A., Internetowe grupy dyskusyjne. Analiza językowa i charakterystyka gatunku, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2011.

Pisarkowa K., Konotacja semantyczna nazw narodowości, „Zeszyty Prasoznawcze” 1976, z. 1, s. 5–26.

Pluta-Olearnik M., Murzyn M., Strategia marketingowa przedsiębiorstwa a identyfikacja kluczowych czynników jego sukcesu, „Marketing i Zarządzanie” 2016, nr 3(44), s. 235–244.

Rawski M., Próba interpretacji pojęcia „strategia marketingowa” (w warunkach orientacji marketingowej), „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie” 2002, nr 602, s. 63–74.

Wierzbicka A., Lexicography and Conceptual Analysis, Karoma, Ann Arbor 1985.

Wojtak M., Genologiczna analiza tekstu, „Prace Językoznawcze” 2014, nr 16(3), s. 63–71.

Wrycza-Bekier J., Fast text. Jak pisać krótkie teksty, które błyskawicznie przyciągną uwagę, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2016.

Netografia

Chowaniec M., Kuleta K., 2020, Strategia marketingowa, https://mfiles.pl/pl/index.php/Strategia_marketingowa (dostęp: 12.09.2022).

http://wyzszaszkolamarudzenia.blogspot.com/2017/04/czym-jest-stereotyp-ksiezniczki-w.html (dostęp: 16.09.2022).

https://pl.wikipedia.org/wiki/Content_marketing (dostęp: 13.09.2022).

https://pl.wikipedia.org/wiki/Lego (dostęp: 13.09.2022). https://sjp.pwn.pl/sjp/;2476149 (dostęp: 16.09.2022).

https://sjp.pwn.pl/sjp/kryzys;2565070.html (dostęp: 13.09.2022).

https://sjp.pwn.pl/sjp/przebojowy;2509437.html (dostęp: 18.09.2022).

https://sjp.pwn.pl/sjp/rock;2574342.html (dostęp: 18.09.2022).

https://sjp.pwn.pl/sjp/wojowniczy;2537303.html (dostęp: 16.09.2022).

https://sjp.pwn.pl/slowniki/rock’n’roll.html (dostęp: 18.09.2022).

https://sjp.pwn.pl/szukaj/kr%C3%B3lewna.html (dostęp: 16.09.2022).

https://sjp.pwn.pl/szukaj/stereotyp.html (dostęp: 13.09.2022).

https://www.facebook.com/LEGOPolska/ (dostęp: 16.09.2022);

https://www.lego.com/pl-pl (dostęp: 16.09.2022).

https://www.lego.com/pl-pl/rebuild-the-world/articles/eliminating-gender-bias-to-power- -creativity (dostęp: 16.09.2022).

https://www.pudelek.pl/martyna-wojciechowska-naprawde-wierze-w-to-ze-dziewczynki-moga- -wszystko-6744673617660480a (dostęp: 16.09.2022).

https://www.youtube.com/c/LEGO (dostęp: 16.09.2022).

https://www.youtube.com/watch?v=KyTjgopwOJ8 (dostęp: 16.09.2022).

https://www.youtube.com/watch?v=KyTjgopwOJ8 (dostęp: 18.09.2022).

https://yourkaya.pl/you-know/a/czy-kolory-maja-plec (dostęp: 13.09.2022).

Karpińska A., 2011, Psychologia barw i jej znaczenie w pracy, http://www.treco.pl/wiedza/ artykuly-szczegoly/id/872/psychologia-barw-i-jej-znaczenie-w-pracy/ (dostęp: 13.09.2022)

Pobrania

Opublikowane

2022-12-21

Jak cytować

Majchrowska, J. (2022). „Dziewczynki mogą wszystko” – o zwalczaniu stereotypu płci na przykładzie strategii marketingowej marki Lego. Media Biznes Kultura, (2(13), 121–132. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/MBK/article/view/7978

Numer

Dział

Artykuły