Wizualne aspekty komunikacji marki z klientami (na przykładzie marki Piwo Rewalskie)

Autor

  • Katarzyna Włodarczyk Uniwersytet Szczeciński
  • Agata Górska Agenza Brand & Design

Słowa kluczowe:

komunikacja, komunikacja wizualna, marka, klient, studium przypadku

Abstrakt

Firmy, działające w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu powinny efektywnie zarządzać komunikacją z klientami. Dzięki tej komunikacji będą w stanie uwzględniać aktualne potrzeby swoich odbiorców oraz kierunki ich zmian. Współczesne formy komunikacji firmy z klientami to zestaw różnorodnych działań. Jednym ze sposobów oddziaływania na klienta może być komunikacja wizualna. Celem artykułu jest ukazanie roli i wykorzystania komunikacji wizualnej jako skutecznego narzędzia komunikowania się marki z odbiorcami. Artykuł opracowano na podstawie analizy literatury przedmiotu oraz przypadku firmy Piwo Rewalskie z Pogorzelicy. W artykule zaprezentowano wybrane narzędzia komunikacji wizualnej, jakie zastosowała marka w latach 2015–2022.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Książki

Monografie polskie

Jaworowicz M., Jaworowicz P., Skuteczna komunikacja w nowoczesnej organizacji, Difin, Warszawa 2021.

Potocki A., Instrumenty komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 2008.

Potocki A., Winkler R., Żbikowska A., Techniki komunikacji w organizacjach gospodarczych, Difin, Warszawa 2003.

Stankiewicz J., Komunikowanie się w organizacji, Astrum, Wrocław 2006.

Wiktor J.W., Komunikacja marketingowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

Witek E., Komunikacja wizualna.Nowoczesne narzędzia, Astrum, Wrocław 2014.

Monografie tłumaczone

Diamond J., Diamond E., Merchandising. Magnetyzm przestrzeni handlowej, Helion, Gliwice 2007.

Hamilton C., Skuteczna komunikacja w biznesie, przeł. A. Cybulko, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

Prahalad C.K., Ramaswamy V., Przyszłość konkurencji, przeł. A. Ehrlich, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.

Schiffman L.G., Wisenblit J.L., Consumer Behavior, Pearson, Essex 2015. Prace pod redakcją Komunikacja i partycypacja społeczna, red. J. Hausner, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, Kraków 1999.

Współczesne problemy przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorcach, red. P. Buła, Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2010.

Zarządzanie kadrami, red. T. Listwan, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002.

Artykuły z czasopism

Dolińska-Weryńska D., Branding emocjonalny w zarządzaniu wartością marki, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej” 2015, Seria: Organizacja i Zarządzanie, z. 85, nr kol. 1943.

Few S., Visual Communication, „Cognos Innovation Center for Performance Management” 2006, September 13, s. 3.

Frączek A., Komunikacja interpersonalna, „Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość” 2012, nr 9, s. 118–131.

Friedberg A., Proces komunikacji interpersonalnej w środowisku pracy, „Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej” 2019, nr 22, s. 151–158.

Kijewska J., Mantura W., Istota komunikacji marketingowej i promocji oraz koncepcja klasyfikacji form komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa, „Handel Wewnętrzny” 2017, nr 6(371), s. 132–141.

Marcisz B., Wiercioch J., Flagowy event marki, „Marketing w Praktyce” 2018, nr 4, s. 70–71.

Moroz A., Jak tworzy się marki? Praktyczne wskazówki dotyczące procesu kreacji marki, „Przegląd Organizacji” 2008, nr 3(818), s. 35–38.

Ober J., Funkcja i rola efektywnej komunikacji w zarządzaniu, „Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska” 2013, nr 65, s. 257–266.

Petrykowska J., Komunikacja marketingowa w „social media” jako przejaw digitalizacji, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2016, nr 45(1), s. 255–263.

Rogala A., Wielicka-Regulska A., Ewolucja w komunikowaniu się z rynkiem – jak pogodzić interesy organizacji z oczekiwaniami i preferencjami współczesnych odbiorców?, „Logistyka” 2015, nr 2, s. 1339–1345.

Waszkiewicz-Raviv A., Wizualna konsumpcja a komunikacja wizualna. Perswazyjność obrazu w ramach współczesnej komunikacji marketingowej, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2015, nr 414, s. 42–51.

Wawrzynkiewicz N., Elementy emocjonalne opakowania a preferencje konsumentów. Znaczenie osoby promującej produkt i jej rozpoznawalności, „Studia Oeconomica Posnaniensia” 2018, nr 6(6), s. 113–128.

Witczak O., Nowe media w budowaniu marki i wizerunku przedsiębiorstwa, „Studia Ekonomiczne” 2013, nr 140, s. 80–97.

Wrona K., Identyfikacja wizualna – jej rola w kształtowaniu świadomości marki oraz komunikacji marketingowej, „Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych” 2012, nr 1(2), s. 233–249.

Źródła internetowe

Herma M., Kulturą rządzą obrazki, „Polityka” 16.01.2016, https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/ludzieistyle/1592667,1,kultura-rzadza-obrazki.read (dostęp: 4.10.2022).

Kotler P., The New marketing and sales-strategies and tactics, XIX Seminar of the Series Autorities, 17.05.2006.

Pobrania

Opublikowane

2022-12-21

Jak cytować

Włodarczyk, K., & Górska, A. (2022). Wizualne aspekty komunikacji marki z klientami (na przykładzie marki Piwo Rewalskie). Media Biznes Kultura, (2(13), 167–184. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/MBK/article/view/7986

Numer

Dział

Artykuły