„Materiał do Memoriału w sprawie utworzenia Uniwersytetu w Gdańsku” autorstwa Andrzeja Bukowskiego

  • Dominik Bień Uniwersytet Gdański

Bibliografia

Andrzejewski M., 2010, Historia Uniwersytetu Gdańskiego [w:] A. Paner, A. Kłonczyński, Uniwersytet Gdański 1970–2010, Gdańsk.

Andrzejewski M. (b. d.), Adam Czartkowski [w:] Gedanopedia, https://www.gedanopedia.pl/gdansk/?title=CZARTKOWSKI_ADAM [dostęp: 12.03.2019].

(b.a.), (b.d.), Baza: Parlamentarzyści Polscy, hasło Haneman Jan Stefan 1890–1957, https://bs.sejm.gov.pl/F?func=find-b&request=000008934&find_code=SYS&local_base=ARS10 [dostęp: 12.03.2019].

(b.a.), (b.d.), Baza: Parlamentarzyści Polscy, hasło Kolankowski Ludwik 1882–1956, https://bs.sejm.gov.pl/F?func=find-b&request=000000679&find_code=SYS&local_base=ARS10 [dostęp: 12.03.2019].

(b.a.), (b.d.), Baza: Parlamentarzyści Polscy, hasło Wołek Józef 1913–1985, https://bs.sejm.gov.pl/F?func=find-b&request=000006156&find_code=SYS&local_base=ARS10 [dostęp: 12.03.2019].

(b.a.), (b.d.), Ludwik Kolankowski (1882–1956) – pierwszy rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika [w:] Informatorium, Blog Działu Informacyjno – Bibliograficznego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej –Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, http://informatorium.ksiaznica.torun.pl/ludwik-kolankowski-1882-1956-pierwszy-rektor-uniwersytetu-mikolaja-kopernika/ [dostęp: 12.03.2019].

Broda B., 1968, Profesor Adam Czartkowski jako przyrodnik i humanista, „Wszechświat”, nr 9.

Data J., 1997, Andrzej Bukowski (1911–1997), „Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza” t. XXXII.

Data J., 1998, Andrzej Bukowski (1911–1997), „Pamiętnik Literacki”, t. LXXXIX, z. 3.

Gawkowski R. 2016, Poczet Rektorów Uniwersytetu Warszawskiego, e–MONUMENTA_WUW2016.

Kosiek Z., 1971, Marian Wachowski (1903 – 1970), „Kwartalnik Nauki i Techniki”, nr 16/3.

Kotarski E. (b.d.), Andrzej Bukowski [w:] Gedanopedia, https://www.gedanopedia.pl/index.php?title=BUKOWSKI_ANDRZEJ.

Przedstawiciele PZZ, Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki w Gdańsku i PTH do Ministerstwa Oświaty. Koncepcja powołania wyższej uczelni na Pomorzu, 1945 [w:] H. Duczkowska-Moraczewska, 1995, Powstanie i pierwsze dziesięć lat UMK 1945–1956, wybór źródeł, Toruń.

Opublikowane
2019-05-14
Jak cytować
Bień, D. (2019). „Materiał do Memoriału w sprawie utworzenia Uniwersytetu w Gdańsku” autorstwa Andrzeja Bukowskiego. Progress, (5), 149-163. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/Progress/article/view/3078
Dział
Historia Uniwersytetu Gdańskiego - teksty źródłowe