Raport z badań. Ocena zaspokajania przez Dział Socjalny i Radę Zakładową potrzeb kulturalnych i wypoczynkowych pracowników Uniwersytetu Gdańskiego – źródło

Autor

  • Dominik Bień Uniwersytet Gdański

Downloads

Download data is not yet available.

Biogram autora

Dominik Bień - Uniwersytet Gdański

Dominik Bien – absolwent socjologii na Uniwersytecie Gdańskim, pracownik Instytutu Politologii na Wydziale Nauk Społecznych UG. Do jego zainteresowań badawczych należą: myśl polityczna opozycji PRL, klasyczna i współczesna myśl anarchistyczna, wpływ grup interesów na szkolnictwo wyższe w Polsce, historia Uniwersytetu Gdańskiego.

Bibliografia

Biernacki L., 2014, Gdy wieje wiatr historii… Studenci z robotnikami, Gdańsk 1976–1980, Gdańsk.
Główny Urząd Statystyczny, 2010, Czas wolny Polaków; Komunikat z badań, Warszawa.
Kaliszuk K., 2019, Źródła do badań niezależnego ruchu związkowego na Uniwersytecie Gdańskim w okresie „karnawału »Solidarności«” przechowywane w Archiwum Historycznym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, „Progress. Journal of Young Researchers”, nr 2.
Kamiński Ł., 2014, Od kryzysu do kryzysu (1970–1980) [w:] A. Dziurok (red.), Od niepodległości do niepodległości: historia Polski 1918–1989, Warszawa.
Leszczyńska C., 2018, Polska 1918–2018, Warszawa.
Ludzie nauki, strona: Teresa Alicja Bauman, https://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=34279&_k=zb9n45 [dostęp: 10.09.2020].
Ludzie nauki, strona: Mieczysław Gulda, https://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=25005&_k=n82fii [dostęp: 10.09.2020].
Muchowski J., 2019, Zycie w reżimach komunistycznych. Mapa anglojęzycznego pisarstwa o historii codzienności w bloku wschodnim [w:] M. Choma-Jusińska, M. Kruszyński, T. Osiński (red.), Życie codzienne w PRL, Lublin – Warszawa.
Nekrolog Mieczysława Guldy 2020, http://www.awf.gda.pl/index.php?id=848&items=14957 [dostęp: 10.09.2020].
Pluciński P., 2019, Horyzont socjologii i nauk społecznych w badaniach nad codziennością PRL [w:] M. Choma-Jusińska, M. Kruszyński, T. Osiński (red.), Zycie codzienne w PRL, Lublin – Warszawa.
Pomorski J., 2019, Codzienność w pamięci wspólnoty. Kilka uwag z perspektywy metodologii historii [w:] M. Choma-Jusińska, M. Kruszyński, T. Osiński (red.), Życie codzienne w PRL, Lublin – Warszawa.
Wajszczyk K., 2017, Wspomnienie o Profesor Teresie Bauman (1955–2017), „Ars Educandi”, nr 14.
WNS, 2018, Pożegnanie, https://wns.ug.edu.pl/media/aktualnosci/78261/pozegnanie [dostęp: 10.09.2020].

Pobrania

Opublikowane

2020-12-07

Jak cytować

Bień, D. . (2020). Raport z badań. Ocena zaspokajania przez Dział Socjalny i Radę Zakładową potrzeb kulturalnych i wypoczynkowych pracowników Uniwersytetu Gdańskiego – źródło. Progress, (7), 143–161. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/Progress/article/view/5161

Numer

Dział

Historia Uniwersytetu Gdańskiego - teksty źródłowe

Inne teksty tego samego autora